Månedens bilde

Bildet viser et motiv fra Farriskilen

Månedens bilde i april

Larvik Museum

Et gammelt foto over Farriskilen ga digital fotomedarbeider og museumsvert Maria Kolstad Johannessen en anledning til å nøste opp i stedets brukshistorie (Foto: Larvik Museum/Per Nyhus lokalhist. fotosamling, utlånt av Ruth Børresen ).

Bildet viser glassverksarbeidere

Månedens bilde i mars

Larvik Museum

Larviks strender har lag på lag med historier. I denne artikkelen utforsker museumspedagogen Glassverkstrandas historie. Derfor er et motiv av glassverksarbeidere blitt månedens bilde i mars.

Bildet viser en kanonkule

Museumspedagog Marianne Sørensen fikk et tilbud hun ikke kunne takke nei til: en kanonkule.

Bildet viser en tutekanne fra 1700-tallet

Månedens bilde i januar

Larvik Museum

Som gjenstand for månedens bilde i januar har vi valgt en antikvitet nylig innkjøpt til Herregårdens miljøustillinger: en såkalt tutekanne.

Bildet viser en sentrumsgate med julebelysning i Larvik på 1930-tallet

Samlingsrådgiver Gro Stalsberg har skrevet om et stemningsfullt bybilde fra 1930-tallet. (Foto: Per Nyhus' fotoarkiv/Larvik Museum)

Bildet viser vraket av et fly i Brunlanes

Månedens bilde i november forteller om en dramatisk hendelse fra krigens siste dager. Situasjonen var sjeldent veldokumentert, og derfor velger vi å la denne saken ledsages av noen flere bilder (i bunnen av artikkelen).

Bildemontasjon viser primstavens to sider

Månedens bilde i oktober

Larvik Museum, Vestfoldmuseene

I nær fortid var 14. oktober kjent som dagen man snudde primstaven.

Bildet viser kong Haakon VII som studerer en nøkkel til Herregården han har fått i gave

29. september 1946: Kong Haakon VII får en helt spesiell gave av byens befolkning.

Bildet viser avduking av Oscar Wistings statue i 1939

Månedens bilde i august

Larvik Museum

Månedens bilde er et kornete avisbilde fra avdukingen av Oscar Wisting-statuen i Larvik.

Bildet viser brann i Larvik

Månedens bilde i juli

Larvik Museum

Et ukjent bilde fra bybrannen i 1902 viser seg å være en fotohistorisk skatt. På grunn av fotodokumentasjonen av bybrannens etterspill tillater vi oss noen flere bilder i denne månedens sak.

Bildet viser et portrett av Jens Kristian Limkjær

Månedens bilde i juni

Larvik Museum

Prosjektleder og rådgiver Ane Ringheim Eriksen har valgt ut et portrett av Jens Kristian Limkjær, som presenteres i den nye utstillingen "Krigsseilere fra Larvik", som månedens bilde i juni.

Bildet viser Larvik havn ca. 1880-1881

Månedens bilde i mai

Larvik Museum

Larvik Museums samlingsrådgiver Gro Stalsberg skriver om funnet av et gammelt, lite fotografi fra havneområdet i Larvik – og alt det rommer.

Bildet viser gravplaten til Johan Randulff Bull

Månedens bilde i april

Larvik Museum

Ved Larvik kirke ligger en gravplate etter Johan Randulff Bull. Det er 270 år siden Norges første høyesterettsjustitiarius ble født.

Bildet viser inventar, personal og kunder i en kolonial på Torstrand i Larvik i ca 1915

Månedens bilde i mars

Larvik Museum

Et interiørbilde fra P. M. Borge med kolonial, fetevarer og manufaktur viser sirlig orden – og god bemanning.

Bildet i svart/hvitt viser kvinnelige elever i et skolekjøkken.

Månedens bilde i januar

Larvik Museum

I vår store skoleboksamling fra Torstrand og Romberggata skoler fant jeg en liten, godt brukt bok; «Folkeskolens kokebok» (utgitt rundt det forrige århundreskiftet).

Månedens bilde

Historiske fotografier med tilknytning til Larvik.