Bildet viser Lars Rauan som demonstrerer med treverk for tilhørerne.

Meningsfull deling av immateriell kulturarv

Larvik Museum samarbeider med NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) og Brama Godzka i Lublin om et prosjekt som blant annet handler om overføring av håndverkskunnskap med antikvarisk restaurering som ramme.

I forrige uke var museumshåndverker Lars Rauan lærer på to workshops i Lublin, en for voksne og en for ungdommer. Meningsfull deling av immateriell kulturarv.