Ny bok om kirkene på Langestrand

I slutten av november kom endelig boka «Enighet og uenighet i 400 år. Kirkene på Langestrand» fra trykkeriet. 

Boka er utgitt på Novus forlag, og hører til skriftserien til Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Arne Bugge Amundsen, professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo, er forfatter, og Aina Aske, avdelingsdirektør og konservator ved Larvik Museum, er bilderedaktør.

Den spede begynnelse

Arbeidet med boka om kirkene på Langestrand startet for flere år siden som en del av verdiskapingsprosjektet i Hammerdalen. Her var mange krefter involvert  – fra Larvik kommune via Langestrands Nyttige Selskab og Treschow Fritzøe AS. Allerede i 2011, i løpet av arbeidet med Kulturmiljøvurderingen for Hammerdalen (NIKU-rapport 28) og museets håndbok for historiske spaserturer på Langestrand, kom ideen til: Et forskningsprosjekt som skulle ta for seg den helt spesielle historien om kirkene på Langestrand.

Faghistorisk dybde

Materialet som finnes om kirkene er i liten grad blitt utforsket, og det var derfor viktig for museet at en faghistoriker som professor Arne Bugge Amundsen fattet interesse for prosjektet. Bugge Amundsen har blant annet har skrevet Norsk fritenkerhistorie 1500–1850 og Norges religionshistorie og kunne bringe inn gode perspektiver og nyttig kunnskap for å sette kirkene i sin rette sammenheng.

Førsteutkastet fortalte oss at her var det grunnlag for en bokutgivelse, og manus ble nesten ferdigstilt. Det måtte også settes av tid og ressurser til å arbeide med bildematerialet, noe viste seg å være mulig først høsten 2018. I løpet av et par måneders samarbeid mellom forfatter og bilderedaktør var både et endelig manus og en lang bildeliste ferdigstilt.

Rikt illustrert

Vi var så heldige å få Vestfoldmuseenes fotograf Mekonnen Wolday med på laget til å fotografere kirkens interiør og eksteriør, samt alle de nye gjenstandsfotografiene som er å finne i boka. Det er dessuten hentet inn bilder fra lokale samlinger, museets egen samling og andre museer. Totalt har boka omtrent 80 illustrasjoner.

Arne Bugge Amundsen skriver selv at kirkene på Langestrand har utfordret kirkelige strukturer og autoriteter gjennom fire århundrer. Kirkene har vært nært koblet til adelskultur, grevskap og industri, men også vært arnesteder for lokal opposisjon og religiøse motkulturer. Boka er en «kirkebiografi». Ved å fortelle kirkebygningenes omskiftelige tilværelse, beskrives også et lokalt samfunn, en stat og en nasjon.

Østlands-Postens lanseringsintervju med Arne Bugge Amundsen og Aina Aske kan leses her.

Bildet viser et maleri av bymiljø.
Langestrand kirke gjengitt på akvarell etter en supraport som opprinnelig befant seg på Tranekær slott, Langeland. FOTO: Larvik Museum
Bildet viser plantegning av en kirke.
Plan- og profiltegning av den nye Langestrand kirke. Signert av mur- og byggmesteren og arkitekten som utformet tegningene i 1815, Hans Christian Lind.
Bildet i svart/hvitt viser bygninger.
Langestrand kirke omkring 1910-1920. FOTO: Per Nyhus' lokalhistoriske fotosamling/Larvik Museum
Bildet viser et portrett av Henrik Bull.
Henrik Bull (186–1953), arkitekten bak moderniseringen av Langestrand kirke FOTO: Teaterhistorisk samling, Oslo Museum
Bildet viser en prekestol.
Prekestolen i det ombygde kirkerommet FOTO: Mekonnen Wolday
Bildet viser et utsnitt av et alterparti.
Det ombygde alterpartiet med Christian Krohgs kopi av Leonardo da Vincis kjente fremstilling av nattverdens innstiftelse FOTO: Mekonnen Wolday