Ny masteroppgave om kolonialvarer i Larvik grevskap

Sunniva Bøe leverte i november 2018 masteroppgaven «Fra luksusvarer til forbruksvarer? En kartlegging av kolonialvarers utbredelse i Larvik Grevskap, 1750-1800», ved Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Veileder for oppgaven var historieprofessor Magne Njåstad.

Sunniva er 28 år og oppvokst i Larvik, men har bodd i Trøndelag siden 2009. Da hun begynte studiene ved NTNU, valgte hun først Europastudier, et studium med EU-politikk, statsvitenskap, historie og fransk. Likevel var det historie som ble veien videre – først med en fordypning, og siden mastergrad.

Inspirasjon fra Herregården

Har du besøkt Herregården i sommersesongen er sjansen stor for at du har hatt med Sunniva Bøe å gjøre. Siden 2008 har nemlig Sunniva tilbrakt somrene i grevens gamle residens, hvor hun har tatt imot publikum, vært aktivitør og gitt omvisninger. Med årene har Herregården blitt et helt spesielt sted for Sunniva.

– Historien om grevene, deres husholdning, og alle andre som har bodd der, er noe som virkelig engasjerer, forteller Sunniva.

– Egne funderinger, samt spørsmål fra publikum, utgjorde bakgrunnen for masterprosjektet. «Drakk folk på Herregården kaffe, da?» spør folk. Ettersom det ikke var noe godt svar på dette, måtte jeg trå til selv.

Kaffe, te og sukker

Hvordan var kulturen i Larvik? Hva hadde egentlig folk av kolonialvarer i hjemmene sine? Var tidligere luksusprodukter som kaffe, te og sukker i det hele tatt tilgjengelig i egnen? Når ble slike varer daglig kost for den gjengse mann? Dette er spørsmål som blir behandlet i Sunnivas masteroppgave. Prosjektet innebar blant annet å se på tollmateriale og lage tabeller, og å lære seg gotisk håndskrift for å kunne lese byfogdens gamle protokoller.

Og resultatet? Sunnivas masteroppgave ligger nå tilgjengelig på nett og kan leses i sin helhet hos Brage.

Vil du lære mer om skipsfart og de ulike varene som ble importert til Larvik og Norge, les her.

Vil du lære det gotiske alfabetet eller forsøke å tyde gotisk håndskrift, les her.

Bildet viser en fotomontasje med Sunniva og forsiden på oppgaven.
Sunniva Bøe (bildet) har skrevet masteroppgave om et utvalg kolonialvarers utbredelse i den senere grevskapstidens Larvik.