Bildet viser et maleri av Larvik fra 1685

Kommende jubileumsutstilling på Larvik Museum

Utstillingen i første etasje på Larvik Museum i Verksgården ombygges og fornyes, og derfor stenges museet fra januar til juni. Maleriutsnittet over, som forestiller et idyllisert Larvik, ble malt ca 1685, trolig av Louis Boudan. (Bibliothèque nationale de France)

Larviks byjubileum i 2021

Larvik Museum i Verksgården holder stengt fra nyttår. Årsaken er at utstillingen “Den glemte byen” bygges om.

I juni åpner museet en egen jubileumsutstilling i anledning Larviks byjubileum. I 2021 feirer nemlig Larvik 350 år. Hele jubileumsåret skal byen merke økt aktivitet både i kulturlivet og ellers, og Larvik Museum deltar med formidling, kunnskapsutvikling og innholdsproduksjon.

Ny utstilling i Verksgården

Den nye utstillingen skal fortelle om Larviks fremvekst og hvordan den spesielle ordningen med grevskapet satte sitt preg på byen. Fortellingen starter tidlig på 1600-tallet, og avsluttes når byen står på terskelen til en ny æra rundt 1830. I byjubileet står menneskene i fokus, og i utstillingen vil vi få møte enkeltmennesker som har levd i Larvik og på ulike måter påvirket byen de levde i.

Til utstillingsåpningen lånes det inn dokumenter og kart fra Riksarkivet i Oslo og Rigsarkivet i København.

Besøke oss?

Ønsker du å titte i ØP-arkivet eller handle i museumsbutikken? Selv om vi går bort fra de vanlige åpningstidene vil det bli anledning til å besøke oss. Du kan ringe på ved personalinngangen mot parkeringsplassen (på utsiden av porten). Kontortid er hverdager kl 9-15. Ønsker du å se historisk film i Lille Munken, kan du booke tid ved å sende en e-post.

For øvrig blir det både foredrag, ferieaktiviteter og annet å oppleve denne våren. Mer informasjon om dette følger.

Vi gleder oss til å ta imot besøkende i ny utstilling i juni!