Bildet viser en illustrasjon av en skjeggete mann som gir et pennal til en gutt.

Pennalet med stjerner

Denne lille, smale og lange treesken med utskjæringer på skyvelokket ble brukt til skrivesaker. Det er et pennal, det ble laget i 1799 og er 213 år gammelt! Vi vet ikke hvem som har laget pennalet, bare at det var en person som hadde et fornavn som begynte på A, et mellomnavn som begynte på L og et etternavn som begynte på S. Derfor står det på lokket: 17 ALS 99.

– Hva tror dere den lange, smale esken med stjerneutskjæringer har blitt brukt til?
– Jeg vet det! Den har blitt brukt til gafler!

Det svarte en gutt som besøkte museet for noen uker siden. Han skulle gjette hva esken var blitt brukt til. Det var smart gjettet, for esken kunne absolutt ha blitt brukt til oppbevaring av gafler eller kniver, men det har den ikke.

Denne lille, smale og lange treesken med utskjæringer på skyvelokket ble brukt til skrivesaker. Det er et pennal, det ble laget i 1799 og er 213 år gammelt! Vi vet ikke hvem som har laget pennalet, bare at det var en person som hadde et fornavn som begynte på A, ett mellomnavn som begynte på L og et etternavn som begynte på S. Derfor står det på lokket: 17 ALS 99.

Det fine mønsteret kalles for karveskurd. Det lagde man ved å tegne opp mønsteret med passer og linjal. Deretter tok man en tollekniv og skar ut mønsteret så godt man kunne. Mange var skikkelig flinke treskjærere og skar ut fine, snirklede mønstre på saker og ting som man brukte hver dag.

Pennal. Illustrasjon Hans Jørgen Sandnes.