Hopp til hovedinnhold

LUX – tro og hellighet i middelalderen

Vi tar for oss overgangen fra hedendom til kristendom i Norge, og diskuterer verdier og holdninger i dag.

 • Bildet viser et maleri av Jerusalem på rød bakgrunn.
  1/1

Nøkkelinfo

 • Slottsfjellsmuseet
 • Målgruppe: Fra mellomtrinn til og med videregående 
 • Periode: 
 • Varighet: 
 • Sted: Slottsfjellet
 • Tilbudet er gratis

Om opplegget

Slottsfjellsmuseet vil tilrettelegge for dialog og aktiv deltagelse fra elevene i arbeidet med dette viktig skiftet i middelalderen. 

Vi diskuterer blant annet tanker omkring verdier og holdninger og bidra til økt forståelse av store konflikter i vår samtid. Hva betyr hellig? Finnes det noe som er hellig i vår tid? Er det noe som er hellig for deg?

Utstilling, overgang og forandringer

Etter slaget på Stiklestad i 1030 regner vi Norge som et kristent land. Overgangen til den nye religionen foregikk ved at konger innførte kristendommen gjennom kriger og store slag, gjennom tvang og med lovord om et bedre liv.  

Gjennom utstillingen «LUX - tro og hellighet i middelalderen» ser vi på de store forandringene som skjedde i løpet av middelalderen, fortalt gjennom flotte objekter fra inn- og utland. 

 • I den gamle hedendommen hvor ære og ætt var styrende gjennom hevn, kom kristendommen med Jesus og muligheten for tilgivelse. 
 • I middelalderen var forventet levealder ca. 30-40 år. Med kristendommen kom håpet om et nytt liv i en ny dimensjon: Himmelen. Kristendommen sier at livet på jorden kun er en forgård hvor mennesket selv kan påvirke det neste livet, gjennom sine handlinger.
 • Kirken med sitt presteskap innførte nye religiøse praksiser for alle. Vi fikk en religion basert på skrift. Latinsk språk var religionens fellesnevner og i alle land lød ordene likt.

Sporene etter paradigmeskiftet  

Sporene etter dette paradigmeskiftet preger fortsatt hverdagen i den vestlige verden. Vestlig kultur og verdigrunnlag er farget av kristendommens innhold, slik vi møter det i musikk, bilder, arkitektur og enkeltgjenstander som vi omgir oss med til hverdag og fest.

 • Introduksjon til utstillingen «LUX». Museumspedagogen gir en kort innføring i utstillingens gjennomgående tema.
 • Problemfinning/ problemløsing i utstillingene: Klassen deles i små grupper, hver gruppe får sin individuelle oppgave. Oppgavene løses ved hjelp av objekter i utstillingen, utstillingstekst og digitale verktøy.
 • Elevgruppene som guide for hverandre i utstillingene, støttet av pedagog. Gruppene har muntlig presentasjon av hvilken metode de har valgt for kunnskaps søk og om hva de fant ut.
 • Tid for refleksjon – «Hva er hellig for deg?» rommet, med dialog og aktiv deltagelse. Elvene får tildelt et ord de skal forholde seg til og henge opp på en felles oppslagstavle.
 • Avslutning hvor vi samler oss om ordet respekt og hva det ordet betyr.

Kontaktperson

Erlend Tveite
Telefon: 938 85 528
E-post: erlend.tveite@vestfoldmuseene.no