Bildet viser et grønt landskap med hauger, trær og steingjerde

Borreparken

Ta en tur rundt Nordens største samling av monumentale gravhauger fra yngre jernalder!

Borrehaugene

Nedenfor Midgard vikingsenter ligger Borreparken, Nordens største samling av monumentale storhauger fra yngre jernalder. De massive gravhaugene er godt synlige i landskapet. De er tydelige monumenter over den politiske makten som fantes her på Borre for over 1.000 år siden. Før trodde man at det var én ætt, Ynglingætten, som lå begravet i haugene.

Nyere forskning viser derimot at slike store gravfelt har vært begravelsesplassen til folk fra ulike slekter. Sannsynligvis var det stedet og sammenhengen med tidligere ledere som gjorde det attraktivt å bli lagt til hvile på slike steder. Sammen med avtrykkene etter flere store haller på Borre, er haugene tegn på at området har vært et maktsentrum allerede før vikingtiden. Det blir spennende å følge med på hva fremtidige undersøkelser vil fortelle oss!

Skipshaugen

Bare en av storhaugene er fullstendig utgravd. Det er den nå forvunne Skipshaugen, som lå på jordet rett øst for Midgard vikingsenter. Da haugen ble gravd ut i 1852 var det første gang et vikingskip ble dokumentert utgravd. Der hvor skipet hadde ligget ble det funnet rikt utsmykket hesteutstyr, dekorert i det som etter funnet ble hetende Borrestilen, sammen med flere andre høystatus gjenstander. Mange av gjenstandene fra Skipshaugen er utstilt ved Midgard vikingsenter.

 

Om utgravingen på Borre – les boken Før Viken ble Norge

Det største gravfeltet i landet finner vi på Borre i Vestfold. I skråningen ned til Oslofjorden fra Borre middelalderkirke og Raet ligger det ni store gravhauger som er mellom 32 og 45 m i tverrmål og 5-7 m høye, samt ca 30 mindre hauger.

Sitat fra Bjørn Myhre, forfatter av boken.

Før Viken ble Norge er en publikasjon som Vestfold og Telemark fylkeskommune har gitt ut om utgravingene på Borre. Boken ligger gratis tilgjengelig via fylkeskommunens nettsider.

Les boken her.


 

Omvisning i Borreparken?
Vi tilbyr omvising i Borreparken både i og utenfor våre vanlige åpningstider. For mer informasjon, se vårt omvisningstilbud.
Omvisningstilbud