Midgard vikingfestival 2019

Den følgende informasjonen er for reenactere som ønsker å delta på Midgard vikingfestival. Festivalinformasjon til ordinært publikum, finner du på arrangementsiden til Midgard vikingfestival 2019.

Midgard vikingfestival 2019

(English version, see below)

For fjerde gang arrangerer Midgard vikingsenter Midgard Vikingfestival helgen 6.–7. juli 2019. Festivalområdet rundt Gildehallen gir en intim og autentisk atmosfære, med kort vei til det verdenskjente gravfeltet på Borre.

Midgard vikingsenter inviterer håndverkere, formidlere, krigere, handelsfolk og skuespillere/dansere til å delta.
Les mer om festivalens Markedsregler.

Søknadsfrist

Frist for å søke om plass på festivalen er 24. februar. Søknader som kommer inn etter dette blir kun vurdert hvis det er ledig plass. Mer informasjon om påmelding i PDF-dokumentet om Deltagerinformasjon.

 

Midgard Viking Festival 2019

This information is for reenactors who wants to participate at Midgard Viking Festival. If you are a normal visitor, please find the necessary information in Midgard Viking Centres program for 2019.

For the fourth time, Midgard Viking Centre are arranging the Midgard Viking Festival the weekend of July 6–7 2019. The festival area around the feast hall provides an intimate and authentic atmosphere, close to the world renown grave field at Borre.

Midgard Viking Centre invites craftspeople, disseminators, fighters, traders and actors/dancers to participate.
Read more about the festivals Market rules.

Applications

Applications for the festival must be submitted no later than February 24, 2019. Late applications will only be considered if there is available space. For more information on how to apply for the festival in our Reenactor information PDF document.