Midgard vikingfestival 2021

Den følgende informasjonen er for reenactere som ønsker å delta på Midgard vikingfestival.
This information is for reenactors who wants to participate at Midgard Viking Festival.

Midgard Vikingfestival 2021

Påmeldingen er nå stengt.

(English version, see below)

Midgard vikingsenter har igjen gleden av å arrangere Midgard Vikingfestival ved Gildehallen på Borre, 2-4 juli 2021. Festivalområdet rundt Gildehallen gir en intim og autentisk atmosfære, med kort vei til det verdenskjente gravfeltet på Borre.
Nytt dette året er at det også er festival på fredagen, noe som betyr at alle vikinger senest må komme torsdag kveld.

Midgard vikingsenter inviterer håndverkere, formidlere, krigere, handelsfolk og underholdere til å delta. Det er mulig å bo på festivalområdet fra søndag 27. juni til mandag 5. juli.

Vi forventer at alle deltagere bidrar til i størst mulig grad å skape et autentisk inntrykk av vikingtiden, både for seg selv og for publikum.

Våre regler for autentisitet finner du her.
Våre festivalregler for alle deltagere finner du her.

 

Midgard Viking Festival 2021

The application prosess is now closed.

Once again, Midgard Viking Centre has the pleasure of arranging the Midgard Viking Festival at our feast hall in Borre, July 2nd – 4th 2021. The festival area around the feast hall provides an intimate and authentic atmosphere, with close proximity to the world renown grave field at Borre.
This year, the festival is also open on Friday. This means, that all Vikings at the latest must arrive Thursday afternoon.

Midgard Viking Centre invites craftspeople and other experts, fighters, traders and entertainers to participate. You can stay at the festival area from Sunday the 27th of June to Monday the 5th of July.

We expect all participants to help us create an authentic impression of the Viking age, both for the participants themselves and for the public.

Our authenticity guide can be found here.
Our festival rules for all participants can be found here.