Vikingtid i Vestfold

Fantastisk vikingtidshistorie

Blant de mest kjente funnene fra vikingtid er Osbergskipet fra Tønsberg, Gokstadskipet fra Sandefjord og Borrehaugene utenfor Horten. Under vikingtid har Vestfold vært et område der dronninger, høvdinger og stormenn har bygget storgårder, etablert handelsplasser og gravlagt sine døde med pomp og prakt.

  • Alle
  • Arkeologi
  • Vikingtid i Vestfold
Bildet viser tegninger av Gokstadskipet.

Gokstadskipet ble bygget mellom 885–892 e.Kr. Det er ca 23 m langt og ca 5 m bredt. Det kunne seiles og ros. På hver side av skipet er det 16 årehull. Totalt, med styrmann og utkikk, besto mannskapet av 34 personer.

Bildet viser Osebergskipet.

Osebergskipet ble utgravd sommeren 1904 i Slagendalen i Vestfold, av arkeolog Gabriel Gustafson.

Bildet viser Kaupangkilen anno 1994.

Kaupang var en handelsplass (en kaupang) som lå ved Kaupangkilen i Viksfjord, fem kilometer utenfor Larvik. Kaupang betraktes som Norges første by, og man antar at det på 800-tallet kan ha bodd 400–600 mennesker der.

Bildet i svart/hvitt viser et vikingskip.

Her presenteres dagbøkene, fotomaterialet og brevene for å belyse dette rike vikingtidsfunnet.

Bildet viser en tegning i svart/hvitt som ligner på Borrehaugene,

Hvordan kan vi forstå konsentrasjonen av store gravhauger i Oslofjordområdet, det gamle Viken?

Bildet i svart/hvitt viser en av Borrehaugene.

Hypoteser om hvordan Borrehaugene forholder seg til andre storhauger med samme tidsavsnitt.

Bildet viser forsiden på en rapport.

Gjenstanden er arkeologiens legitimeringsgrunnlag, men arkeologi er mer enn gjenstandsstudier.
Det er meningsproduksjon med utgangspunkt i gjenstander, konstruksjoner og symboler.

Bildet viser et gullfunn.

Spesielt var det da en elleve år gammel gutt fant en liten gullring like ved stedet hvor Skipshaugen lå.

Bildet viser en gammel tegning av en steinformasjon.

Er det mulig arkeologisk å studere en tankefigur som verdenstreet Yggdrasil i den norrøne mytologien? Svaret på dette spørsmålet er i høyeste grad avhengig av perspektiv og emnetradisjon.

Bildet viser Osebergskipet.

Oseberghaugen holder på sine hemmeligheter. Men nye analyser avslører noen av dem.

Bildet viser et dramatisk foto av Borrehaugene under himmelen. Fargespekteret går i mørkeblått.

«Historie og spor av fortid har alltid fascinert meg og gir en ekstra dimensjon til hvordan jeg betrakter livet og naturen. Dette forsøker jeg å gjenspeile i mine motiver.»

Bildet viser et nærbilde av en gjenstand fra vikingtiden.

«Hauglagt – vikingenes gravskikk på Gulli» var en utstilling som stod på Midgard vikingsenter 2011 til 2017. Her kan du lese publikasjonen utgitt i forbindelse med åpningen.

Bildet viser en av storhaugene på Borre, omringet av nakne trær. I bakgrunn ser man sola som gjenspeiles i vannet.

I den vakre Borreparken, like nedenfor Midgardsenteret, ligger Nordens største samling av storhauger fra yngre jernalder.

Bildet viser en stavkirke i mørkebrunt treverk.

Artikkel av Terje Gansum publisert i Oslo Arkeologiske Serie vol. 10. Artikkelen omhandler vikingtidens hallbygninger som multifunksjonelle bygninger.

Overskrift

Tekst inn her