Mørke skyer over Borre

Mørke skyer over Borre - ny utstilling!

  • Foto: Riksarkivet (Foto/Photo)
    Foto: Riksarkivet

Denne viktige utstillingen viser hvordan historie og kulturminner kan brukes og misbrukes slik som Nasjonal samling gjorde i Borreparken før og under andre verdenskrig!

Økende fremmedfrykt

75 år etter at andre verdenskrig tok slutt vokser høyreekstremismen igjen i den vestlige verden. Med økende fremmedfrykt, angrep på media, nasjonalisme og antivitenskapelige holdninger er vårt demokratiske samfunn i dag under press.

Et viktig tema

Gjennom utstillingen ønsker Midgard vikingsenter å bidra til å øke bevisstheten rundt dette temaet i dagens samfunn, og hvordan historie og kulturminner kan brukes og misbrukes i denne prosessen. Utstillingen skal stå i minst to år og Midgard vikingsenter.