Utforsk vikingtiden i Vestfold

Før Viken ble Norge – en bok om utgravingen på Borre

Før Viken ble Norge er en publikasjon som Vestfold og Telemark fylkeskommune har gitt ut om utgravingene på Borre. Boken ligger gratis tilgjengelig via fylkeskommunens nettsider. Les boken her.

Skipet i haugen er kanskje et av de viktigste symbolene på vikingtiden. Men hvor vanlig var egentlig skipsgraver?

I yngre jernalder var hallen selve symbolet på herskerens makt. Her var høysetet plassert, og ulike politiske, sosiale og kultiske handlinger fant sted inne i hallrommet.

Bildet viser blakarstolen et høysetet i tre fra vikingtiden

Gildehallen ved Midgard vikingsenter er bygget slik vi tror en hallbygning fra yngre jernalder kan ha sett ut. Målet med bygget er å gi et best mulig inntrykk av livet inne i hallen. Det kanskje viktigste enkeltelementet i hallen er høysetet.

Mellom Horten og Åsgårdstrand ligger Borre. Med en strategisk beliggenhet som gir kontroll over transport av mennesker og varer på Oslofjorden.

Bildet viser Quisling i Borreparken under Borrestevnet 1943 i sort hvitt foto

Dette innslaget om gravfeltet på Borre er Midgards bidrag i markeringen av frigjøringsdagen 8. mai 2020.

Bildet viser en stavkirke i mørkebrunt treverk.

Artikkel av Terje Gansum publisert i Oslo Arkeologiske Serie vol. 10. Artikkelen omhandler vikingtidens hallbygninger som multifunksjonelle bygninger.

Bildet viser en av storhaugene på Borre, omringet av nakne trær. I bakgrunn ser man sola som gjenspeiles i vannet.

I den vakre Borreparken, like nedenfor Midgardsenteret, ligger Nordens største samling av storhauger fra yngre jernalder.

Bildet viser et nærbilde av en gjenstand fra vikingtiden.

«Hauglagt – vikingenes gravskikk på Gulli» var en utstilling som stod på Midgard vikingsenter 2011 til 2017. Her kan du lese publikasjonen utgitt i forbindelse med åpningen.

Bildet viser et dramatisk foto av Borrehaugene under himmelen. Fargespekteret går i mørkeblått.

«Historie og spor av fortid har alltid fascinert meg og gir en ekstra dimensjon til hvordan jeg betrakter livet og naturen. Dette forsøker jeg å gjenspeile i mine motiver.»

Bildet viser Osebergskipet.

Gravhaug over en dronning? Åsted for menneskeofring? Oseberghaugen holder på sine hemmeligheter. Men nye analyser avslører noen av dem.

Bildet viser en gammel tegning av en steinformasjon.

Er det mulig arkeologisk å studere en tankefigur som verdenstreet Yggdrasil i den norrøne mytologien?

Bildet viser et gullfunn.

Spesielt var det da en elleve år gammel gutt fant en liten gullring like ved stedet hvor Skipshaugen lå.

Bildet viser forsiden på en rapport.

Gjenstanden er arkeologiens legitimeringsgrunnlag, men arkeologi er mer enn gjenstandsstudier.

Bildet i svart/hvitt viser en av Borrehaugene.

Hypoteser om hvordan Borrehaugene forholder seg til andre storhauger med samme tidsavsnitt.

Bildet viser en tegning i svart/hvitt som ligner på Borrehaugene,

Hvordan kan vi forstå konsentrasjonen av store gravhauger i Oslofjordområdet, det gamle Viken?

Bildet i svart/hvitt viser et vikingskip.

Her presenteres dagbøkene, fotomaterialet og brevene for å belyse dette rike vikingtidsfunnet.

Bildet viser Kaupangkilen anno 1994.

Kaupang var en handelsplass (en kaupang) som lå ved Kaupangkilen i Viksfjord, fem kilometer utenfor Larvik. Kaupang betraktes som Norges første by, og man antar at det på 800-tallet kan ha bodd 400–600 mennesker der.

Bildet viser Osebergskipet.

Osebergskipet ble utgravd sommeren 1904 i Slagendalen i Vestfold, av arkeolog Gabriel Gustafson.

Bildet viser tegninger av Gokstadskipet.

Gokstadskipet ble bygget mellom 885–892 e.Kr. Det er ca 23 m langt og ca 5 m bredt. Det kunne seiles og ros. På hver side av skipet er det 16 årehull. Totalt, med styrmann og utkikk, besto mannskapet av 34 personer.

Midgard vikingsenter byr på spennende opplevelser for store og små.
Besøk vikingtiden