Vikingskipfunn på Borre for andre gang!

Mandag 25. mars 2019 går ned i verdenshistorien som en sensasjonell og unik dag. Ytterligere et vikingskip er trolig oppdaget blant Borrehaugene i Horten.

En verdenssensasjon fra Borre

Helt unikt, et funn som understreker Borre sin betydning som maktsenter i yngre jernalder. Vi snakker selvfølgelig om den sensasjonelle nyheten som ble kjent over hele verden mandag 25. mars 2019.

Det er ikke hver dag nye skip fra vikingtiden dukker opp, og det sannsynlige funnet av et vikingskip på en slette i Borreparken er ett av totalt ni Skipshauger i Europa fra vikingtiden (800–1050 evt.) Av disse er fire fra Vestfold, og to av dem er fra Borre.

Det første vikingskipet

Allerede i 1852 ble den første dokumenterte utgravningen av et vikingskip gjennomført her på Borre. Om bord i skipet ble det blant annet funnet forgylt hesteutstyr, rikt dekorert i det som fikk navnet Borrestilen etter funnstedet. Man skulle kanskje tro at det derfor kunne forventes å finne flere skip her på Borre. Selv om de fleste haugene her ikke er undersøkt er det antatt at det stort sett er branngraver, og at det derfor ikke mer mulig å finne noen spor etter skip. Det er derfor en gledelig overraskelse å finne spor etter et skip, ikke i en haug men liggende ute på sletta.

Det andre vikingskipet

Skipet ble funnet av arkeologer fra Vestfold fylkeskommune ved bruk av georadar. Dette er samme type metode som ble brukt da hallene her på Borre ble funnet. De geofysiske dataene viser en båtform, og en svak antydning til det som kan være en fjernet haug med en diameter på rundt 30 meter. Båtformen er 13,6 meter lang og 3,2 meter bred, men har sannsynligvis hatt en opprinnelig lengde på rundt 17 meter. Dette er rundt samme størrelse som skipet som ble gravd ut i 1852.

Hvem som ligger begravet i skipet får vi nok aldri svar på, men kun de aller viktigste menneskene i vikingtidens elitesamfunn kunne få en slik begravelse. Et vikingskip krevde store ressurser å lage og hadde vært en eksepsjonelt verdifull vare og dermed et stort offer å legge ned i en grav.

Hva skjer videre?

Veien fremover nå er spennende! Det første man må gjøre er å passe på at dette utrolige funnet blir på best mulig måte bevart. Det betyr antageligvis at fysiske spadetak er ikke neste skritt, men heller forskningsmetoder som ikke skader dette fantastiske funnet. Her har verden en stor mulighet til å lære mer om vikingene som satte så sterke spor etter seg.

Lyst til å lese mer? Se artikkelen til Kulturarv i Vestfold.

georadar bilde av oval med spisset ender. Svart/hvitt
Foto: Kulturarv