Munch LÆR: Hvor kul er en død kunstner?

I 2019 fikk Munch-nettverket 4,7 mill i gave fra DnB Sparebankstiftelsen. En del av midlene har gått til å utvikle en digital kunnskapsplattform som retter seg spesifikt mot ungdom. Den digitale løsningen heter Munch Lær og vil bli lansert senere i 2021. 

Hvor kul er en død kunstner? 

Intensjonen er å gjøre Edvard Munch aktuell og gi kunnskap om Munchs liv og stedene han har tilknytning til. Dette er et læringsopplegg som gjennomføres på elevenes mobil innenfor én skoletime, som et selvstendig opplegg eller del av forberedelse til et større prosjekt om kunstneren. Løsningen inneholder seks korte filmer om Edvard Munch, etterfulgt av spørsmål og noen Snapchat-filtre som de kan velge å leke med om de vil. Den vil også inneholde en Kahoot som kan gjøres med hele klassen. Motivasjonen bak denne løsningen er å gjøre Edvard Munch relevant og levende for ungdom, selv om han ble født for over 150 år siden. Munch LÆR benytter ungdommens egne virkemidler og formspråk.

Filmene gir innsikt i Munchs liv gjennom fire temaer:

  1. Psykisk helse og kreativitet
  2. Tap av nær familie
  3. Kunstnerskapet
  4. Livsvalg og kjærlighet

Munch LÆR er utarbeidet på oppdrag fra Munchnettverket, ved prosjektleder Maya Nielsen. Den tekniske løsningen og det animerte innholdet; kommunikasjonsbyrået Netron. Det faglige innholdet: Solfrid Sakkariassen ved Munchs hus. Grafiske profil: Page Black.

Se introduksjonsfilmen her: