Bildet viser et gult hus med hvit trapp og et grønt tre foran.

Munchs hus sitt nettverk

Vårt nettverk

Munchs hus er medlem i det internasjonale nettverket «Iconic houses», som promoterer, formidler og forbinder modernistiske arkitektoniske mesterverk og kunstnerhjem. Av norske medlemmer finner vi Villa Stenersen, Vigelandmuseet og Munchs hus på den eksklusive listen.  Du kan lese mer om nettverket her: IH – Iconic Houses