Om andre kunstnere

Siste halvdel av 1880-årene ble Åsgårdstrand beskrevet som Norges svar på Skagen. På 1880- og 90-tallet finner vi navn som Hans Heyerdahl, Karl Uchermann, Oda Krogh, Christian Krogh, Fritz Thaulow, Edvard Diriks, Kitty Kielland, Jan Ekenæs, og Even Ulving.

I de første tiårene på 1900-tallet økte strømmen av kunstnere. Ludvig Karsten besøkte Munch flere ganger, og noe senere kom Rudolfph Thygesen, Thorolf Holmboe, Arne Kavli, Henrik Lund og Pola Gauguin. Videre Ola Abrahamsson og brødrene Bjarne og Sigurd Eriksen. Flere av disse er representert i Nasjonalgalleriet.

Gå i Edvard Munchs fotspor

I vårt interaktive kart, kan du gå i Edvard Munchs fotspor og se hvor i Åsgårdstrand maleren hentet motiver til flere av sine aller mest kjente kunstverk.