Om Munchs hus

Velkommen til kunstnerhjemmet til maleren Edvard Munch i Åsgårdstrand.

bakgrunnsbilde_om_munchs_hus_vestfoldmuseene

Munchs hus er et strandhus i Åsgårdstrand i Horten kommune. Munchs hus er kjent som kunstnerhjemmet til maleren Edvard Munch som bodde her i lange perioder. Edvard Munchs ateliér var i et separat hus som han lot oppføre på tomten. Det ble siden revet, men er gjenoppført slik det var.

Etter Edvard Munchs død i 1944 kjøpte kommunen boligen av hans søster Inger, som hadde arvet det og huset ble åpnet som museum i 1947. Eiendommen ble fredet av Riksantikvaren i 2013.

logo_munchs_hus

Postadresse
Vestfoldmuseene IKS
Munchs hus
Postboks 62
3167 Åsgårdstrand

Organisasjonsnummer
993 871 184