Ansatte

 • Alle ansatte
 • Administrasjonen
 • Aluminiummuseet
 • Berger museum
 • Haugar Vestfold Kunstmuseum
 • Hvalfangstmuseet
 • Jernverket Eidsfoss
 • Larvik Museum
 • Midgard vikingsenter
 • Munchs hus
 • Samlingsforvaltningen
 • Slottsfjellsmuseet
 • Vestfoldarkivet
Bildet viser Lene Walle.
Direktør
Hanne Bügel
Stabsdirektør
Beate Rydjord
HR- og administrasjonsansvarlig
Ole Andreas Hjørungnes
Økonomiansvarlig
Lise Emilie Fosmo Talleraas
1. konservator/FoU-koordinator
Kommunikasjonsrådgiver
Hanne S. Østerud
Avdelingsdirektør
Bildet viser et portrett av Hilde woxen Stormark.
Konservator og fagansvarlig

Tlf: 922 19 412
Merethe Sortland
Pedagog
Kristin Skjelbred
Historiker og fagansvarlig
Bildet viser Urd Kalvik.
Formidler
Bente Aarup Paulsen
Administrasjons- og regnskapskonsulent
Bildet viser et portrett av Kasper Rogde Søyland.
Rådgiver
Jan Åke Petterson
Avdelingsdirektør
Kim Solberg
Administrativ leder
Hanne Hagen Eriksen
Museumskonsulent

Tlf: 936 52 205
Gry Bø
Formidlingsansvarlig

Tlf: 975 59 949
Caroline-Berg
Kunstformidler
Inger Grete Draugedalen
Malerikonservator NKF-N
Mari Ravler Johansen
Kunstformidler
Inger Mary Stokke
Resepsjonsansvarlig
Tone Lyngstad Nyaas
Kurator
Lars Thorbergsen
Sikkerhetsansvarlig
Dag Henning Fjeld
Driftsansvarlig

Tlf: 922 61 921
Diana A. Arapakis
Resepsjonsmedarbeider
Dag Ingemar Børresen
Avdelingsdirektør
Inger Lise Ackenhausen
Museumspedagog
Clare Beech
Publikumsansvarlig
Hanne Garmel
Samlingsansvarlig
Jan-Erik-Ringstad
Konservator NMF
Linda Wells
Administrasjonsansvarlig
Stig Tore Lunde
Kontaktperson til hvalbåten «Southern Actor»
Atle Selnes Nielsen
Formidler
Vidar Gustavsen
Driftsansvarlig
Bildet viser et portrett av Eivind.
Rådgiver
Resepsjonsmedarbeider
Resepsjonsmedarbeider
Aina Aske
Avdelingsdirektør / Konservator
Ane Ringheim Eriksen
Rådgiver
Lars Rauan
Driftsansvarlig
Gro Stalsberg
Rådgiver
Marianne Sørensen
Museumspedagog
Åshild Rybråten
Museumsvert
Johanne Birkeland Svendsen
Museumsvert
Aleksander Oxholm
Administrasjonsansvarlig og fagkonsulent
Anne-Doksrød
Avdelingsdirektør
Anna Arnestad
Fagkonsulent/koordinator
Wencke Heine
Økonomi- og administrasjonskonsulent
Fredrik Bjønnes
Rådgiver
Jon Anders Bjerva
Driftskoordinator
Anne Jæger
Pedagog
Maren Wegge Nilsen
Markedskonsulent
Bildet viser et portrett av Kari Marie.
Matansvarlig
Christina Leverkus
Konsulent
Bildet viser Karianne Schmidt Vindenes.
Avdelingsdirektør
Jon Anders Røise
Fototeamet, digitaliseringskonsulent
Eivind Gramer
Rådgiver
Mekonnen-Wolday
Fotograf
Rune Sørlie
Fagkonsulent
Toril Johanne Mobech Hansen
Konservator

Tlf: 951 10 481
Øyvind Thuresson
Rådgiver
Cathrine Guldahl
Konsulent
Annika Sander
Møbelkonservator NKF-N
Kristin Halaas
Konservator (for tiden i permisjon).
Fotograf
Haakon Livland
Konstituert avdelingsdirektør, Konservator NMF
Ellen Asplin
Formidler
Line Berg Härström
Pedagog
Cecilia Gustavsen
Konservator
Øystein Orerød
Driftsansvarlig
Siri Thoner Lier
Resepsjonsmedarbeider
Harald Berg
Resepsjonsmedarbeider
Peter Bøttinger
Resepsjonsmedarbeider
Grete-Andrea Varskog
Administrasjonskonsulent
Bildet viser Ingrid Nøstberg.
Arkivar
Lone Kirchhoff
Rådgiver
Bildet viser et portrett av Ann Tove.
Rådgiver
Marit Slyngstad
Arkivar
Rolf Holte
IT-arkivar
Ulla Nachtstern
Arkivformidler og prosjektleder
Bildet viser et portrett av Heidi.
Rådgiver
Elin Smaavik
Arkivkonsulent
Bildet viser Synne Helene Hagen.
Kommunikasjonskonsulent
Bildet viser et portrett av Petra.
Arkivkonsulent