Ansatte

 • Alle ansatte
 • Administrasjonen
 • Aluminiummuseet
 • Berger museum
 • Haugar Vestfold Kunstmuseum
 • Hvalfangstmuseet
 • Jernverket Eidsfoss
 • Larvik Museum
 • Midgard vikingsenter
 • Munchs hus
 • Samlingsforvaltningen
 • Slottsfjellsmuseet
 • Thor Heyerdahl Instituttet
 • Vestfoldarkivet
Bildet viser Lene Walle.
Direktør
Hanne Bügel
Stabsdirektør
Beate Rydjord
HR- og administrasjonsansvarlig
Ole Andreas Hjørungnes
Økonomiansvarlig
Lise Emilie Fosmo Talleraas
1. konservator/FoU-koordinator
Kommunikasjonsrådgiver
Rådgiver (engasjement)
Hanne S. Østerud
Avdelingsdirektør
Bildet viser et portrett av Hilde woxen Stormark.
Konservator og fagansvarlig

Tlf: 922 19 412
Kristin Skjelbred
Konservator og fagansvarlig
Merethe Sortland
DKS-koordinator
Bildet viser Urd Kalvik.
Formidler
Bente Aarup Paulsen
Administrasjons- og regnskapskonsulent
Bildet viser et portrett av Kasper Rogde Søyland.
Rådgiver
Jan Åke Petterson
Avdelingsdirektør
Kim Solberg
Administrativ leder
Hanne Hagen Eriksen
Museumskonsulent

Tlf: 936 52 205
Gry Bø
Formidlingsansvarlig

Tlf: 975 59 949
Caroline-Berg
Kunstformidler
Inger Grete Draugedalen
Malerikonservator NKF-N
Inger Mary Stokke
Resepsjonsansvarlig
Tone Lyngstad Nyaas
Konservator, utstilling
Lars Thorbergsen
Sikkerhetsansvarlig
Dag Henning Fjeld
Driftsansvarlig

Tlf: 922 61 921
Diana A. Arapakis
Resepsjonsmedarbeider
Dag Ingemar Børresen
Avdelingsdirektør
Inger Lise Ackenhausen
Museumspedagog
Clare Beech
Publikumsansvarlig
Hanne Garmel
Samlingsansvarlig
Jan-Erik-Ringstad
Konservator NMF
Linda Wells
Administrasjonsansvarlig
Stig Tore Lunde
Rådgiver maritim historie
Atle Selnes Nielsen
Formidler
Bildet viser et portrett av Eivind.
Rådgiver
Resepsjonsmedarbeider
Resepsjonsmedarbeider
Aina Aske
Avdelingsdirektør
Ane Ringheim Eriksen
Rådgiver
Lars Rauan
Driftsansvarlig
Gro Stalsberg
Rådgiver
Åshild Rybråten
Museumsvert
Resepsjon og fotoprosjekt (engasjement)

Tlf: 928 40 488
Aleksander Oxholm
Administrasjonsansvarlig og fagkonsulent
Avdelingsdirektør, vikar
Anne-Doksrød
Avdelingsdirektør (i permisjon)
Fredrik Bjønnes
Rådgiver
Jon Anders Bjerva
Driftsansvarlig
Anne Jæger
Pedagog
Maren Wegge Nilsen
Markedskonsulent
Bildet viser et portrett av Kari Marie.
Kafé- og serveringsansvarlig
Christina Leverkus
Resepsjons- og bookingsansvarlig (i permisjon)
Fagkonsulent
Mari Ravler Johansen
Formidlingskonsulent (engasjement)