Ansatte

 • Alle ansatte
 • Administrasjonen
 • Aluminiummuseet
 • Berger museum
 • Haugar Vestfold Kunstmuseum
 • Hvalfangstmuseet
 • Jernverket Eidsfoss
 • Larvik Museum
 • Midgard vikingsenter
 • Munchs hus
 • Samlingsforvaltningen
 • Slottsfjellsmuseet
 • Vestfoldarkivet
Bildet viser Lene Walle.
Direktør
Hanne Bügel
Stabsdirektør
Beate Rydjord
HR- og administrasjonsansvarlig
Jon Anders Røise
Fototeamet, digitaliseringskonsulent
Ole Andreas Hjørungnes
Økonomiansvarlig
Aina Aske
Avdelingsdirektør / Konservator
Anne-Doksrød
Avdelingsdirektør
Dag Ingemar Børresen
Avdelingsdirektør
Haakon Livland
Konstituert avdelingsdirektør, Konservator NMF
Hanne S. Østerud
Avdelingsdirektør
Jan Åke Petterson
Avdelingsdirektør
Bildet viser Karianne Schmidt Vindenes.
Avdelingsdirektør
Ane Ringheim Eriksen
Rådgiver
Aleksander Oxholm
Administrasjonsansvarlig og fagkonsulent
Bildet viser et portrett av Ann Tove.
Rådgiver
Anna Arnestad
Fagkonsulent/koordinator
Anne Jæger
Pedagog
Annika Sander
Møbelkonservator NKF-N
Atle Selnes Nielsen
Formidler
Bente Aarup Paulsen
Administrasjons- og regnskapskonsulent
Caroline-Berg
Kunstformidler
Cathrine Guldahl
Konsulent
Cecilia Gustavsen
Konservator
Christina Leverkus
Konsulent
Clare Beech
Publikumsansvarlig
Dag Henning Fjeld
Driftsansvarlig

Tlf: 922 61 921
Diana A. Arapakis
Resepsjonsmedarbeider
Eivind Gramer
Rådgiver
Bildet viser et portrett av Eivind.
Rådgiver
Elin Smaavik
Arkivkonsulent
Elin Smaavik
Resepsjonsmedarbeider (permisjon)
Ellen Asplin
Formidler
Bildet viser et portrett av Erlend.
Formidler
Fredrik Bjønnes
Rådgiver
Grete-Andrea Varskog
Administrasjonskonsulent
Gro Stalsberg
Rådgiver
Gry Bø
Formidlingsansvarlig

Tlf: 975 59 949
Bildet viser et portrett av Hanne.
Kommunikasjonskonsulent
Hanne Garmel
Samlingsansvarlig
Hanne Hagen Eriksen
Museumskonsulent

Tlf: 936 52 205
Harald Berg
Resepsjonsmedarbeider
Bildet viser et portrett av Heidi.
Rådgiver
Bildet viser et portrett av Hilde woxen Stormark.
Konservator og fagansvarlig

Tlf: 922 19 412
Inger Grete Draugedalen
Malerikonservator NKF-N
Inger Mary Stokke
Resepsjonsansvarlig
Inger Lise Ackenhausen
Museumspedagog
Bildet viser Ingrid Nøstberg.
Arkivar
Jan-Erik-Ringstad
Konservator NMF
Johanne Birkeland Svendsen
Museumsvert
Jon Anders Bjerva
Driftskoordinator
Bildet viser et portrett av Kari Marie.
Matansvarlig
Bildet viser et portrett av Kasper Rogde Søyland.
Rådgiver
Kim Solberg
Administrativ leder
Kristin Halaas
Konservator (for tiden i permisjon).
Kristin Skjelbred
Historiker og fagansvarlig
Lars Rauan
Driftsansvarlig
Lars Thorbergsen
Sikkerhetsansvarlig
Linda Wells
Administrasjonsansvarlig
Line Berg Härström
Prosjektleder DKS-prosjekt
Lise Emilie Fosmo Talleraas
1. konservator/FoU-koordinator
Lone Kirchhoff
Rådgiver
Maren Wegge Nilsen
Markedskonsulent
Mari Ravler Johansen
Kunstformidler
Marianne Sørensen
Museumspedagog
Marit Slyngstad
Arkivar
Mekonnen-Wolday
Fotograf
Merethe Sortland
Pedagog
Peter Bøttinger
Resepsjonsmedarbeider
Bildet viser et portrett av Petra.
Arkivkonsulent
Rolf Holte
IT-arkivar
Rune Sørlie
Fagkonsulent
Siri Thoner Lier
Resepsjonsmedarbeider
Stig Tore Lunde
Kontaktperson til hvalbåten «Southern Actor»
Bildet viser Synne Helene Hagen.
Kommunikasjonskonsulent
Tone Lyngstad Nyaas
Kurator
Toril Johanne Mobech Hansen
Konservator

Tlf: 951 10 481
Ulla Nachtstern
Arkivformidler og prosjektleder
Bildet viser Urd Kalvik.
Formidler
Vidar Gustavsen
Driftsansvarlig
Wencke Heine
Økonomi- og administrasjonskonsulent
Øystein Orerød
Driftsansvarlig
Øyvind Thuresson
Rådgiver
Åshild Rybråten
Museumsvert