Eierform og eiere

Vestfoldmuseene IKS eies av syv kommuner og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Vestfoldmuseene som interkommunalt selskap

Vestfoldmuseene IKS ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009,  ved sammenslåingen av museer og arkiv i Vestfold. Vestfoldmuseene eies av syv kommuner og Vestfold og Telemark fylkeskommune, med 89 ansatte fordelt på de ulike avdelingene. Vestfoldmuseene IKS har eget styre, og selskapets øverste myndighet er representantskapet.

Eierskap til samlinger og bygninger er ikke overført til Vestfoldmuseene IKS, men ligger hos de tidligere museumsdriverne/ -eierne. Vestfoldmuseene har tett samarbeid med lokale historielag og frivillige interessenter, og deltar faglig i en rekke nasjonale, regionale og internasjonale nettverk.

Eierstruktur