Styret

Vestfoldmuseenes styre består av:

Vidar Ullenrød, 
styreleder
Vidar Ullenrød, styreleder
Bildet viser et portrett av Gunnar Friberg.
Gunnar Friberg, nestleder
Erik Bjune,
styremedlem
Erik Bjune, styremedlem
Kim Solberg,
styremedlem,
ansattvalgt
Kim Solberg, styremedlem, ansattvalgt
Kristin Halaas, styremedlem, ansattvalgt (permisjon)
Kristin Halaas, styremedlem, ansattvalgt (permisjon)
Bildet viser et portrett av Bente Foshaug.
Bente Foshaug, styremedlem
Bildet viser et portrett av Jorid Sønju.
Jorid Sønju, styremedlem
Tone Lyngstad Nyaas,
styremedlem, ansattvalgt
Tone Lyngstad Nyaas, styremedlem, ansattvalgt

Styret gjennomfører seks til syv møter i året.