Prosjekter

Prosjektarbeid i Vestfoldmuseene – både på tvers av museer og i de ulike avdelingene. 

 • Alle
 • Aluminiummuseet
 • Berger museum
 • Haugar Vestfold Kunstmuseum
 • Hvalfangstmuseet
 • Hvalfangstmuseet
 • Jernverket Eidsfoss
 • Larvik Museum
 • Midgard vikingsenter
 • Midgard vikingsenter
 • Munchs hus
 • Munchs hus
 • Samlingsforvaltningen
 • Slottsfjellsmuseet
 • Vestfoldarkivet
 • Vestfoldmuseene

I prosjektet har vi undersøkt samlingers relevans og betydning gjennom bruk av digital infrastruktur. Dette har styrket vår innsikt i behovet for kontinuerlig kompetanseheving innen digital samlingsforvaltning.

Heierstadloftet juni 2019

Nytt tak på Heierstadloftet

Slottsfjellsmuseet

Her kommer en visuell beskrivelse av prosessen rundt legging av nytt torvtak på Heierstadloftet, sommeren 2019.

RAPMUS

Samlingsforvaltningen

Plastprosjektet RAPMUS (Redusert aldring og aktiv konservering av plastgjenstander i museer og samlinger) er et viktig skritt i forskningen for å bevare ulike plastmaterialer i museenes samlinger.

Tre kvinner og en mann står foran en buss.

Hvordan kan formelle og uformelle læringsinstitusjoner bidra til å redusere likegyldighet, polarisering og økende mistro mot demokratiske verdier?

Lilla bakgrunn påtegnet to elektrisitetsmaster og et felt i midten med teksten Alfred Andersen Mek. Værksted & Støberi AS Larvik

Næringslivsarkiver under lupen - med Alfred Andersens mekaniske verksted som eksempel. Prosjektet har som mål å utarbeide en metode for bevaring av relevant dokumentasjon i bedriftsarkiver.

Blyanttegning av måker og hav med teksten albatrosfangst under

Prosjekt hvalfangstarkiver

Vestfoldarkivet

Ordning, tilgjengeliggjøring og formidling

Bilde av en stor haug med masse pukk.

Norsk bergindustriarkiv

Vestfoldarkivet

Prosjektet er en nasjonal satsing med mål om å etablere Norsk bergindustriarkiv.

FORA 2007-2008

Samlingsforvaltningen

FORA står for FOtoRedningsAksjon, og var forprosjekt for FODAK. I prosjektet ble fotosamlinger i museene kartlagt, og det ble utarbeidet vurderingskriterier for fotosamlinger.

Bildet viser et flyfoto av Larvik.

Widerøe flyfoto 2014-2015

Samlingsforvaltningen

I dette prosjektet digitaliserte og tilgjengeliggjorde vi et utvalg Widerøe-flyfoto med motiver fra Vestfold, og testet ut publisering til sosiale medier og dialog med brukere gjennom forskjellige kanaler.

Bildet viser ulike møbler i mørkt tre.

Pilotflytting 2006

Samlingsforvaltningen

Høsten 2006 gjennomførte Museumssenteret i Vestfold et pilotprosjekt, som forberedelse til FLYT-prosjektet. I prosjektet overførte vi gjenstander fra fire museer til ett fellesmagasin.

LIMA 2006-2007

Samlingsforvaltningen

LIMA står for Logistikk Innlemmelse i MAgasin. I prosjektet ble det utviklet et logistikksystem for forvaltning av museumssamlinger, herunder overføring, digitalisering og tilstandsvurdering.

FLYT 2007-2010

Samlingsforvaltningen

FLYT står for Flytting, Logistikk, Ytelse og Tilgang. Målet med prosjektet var å få bedre oversikt over samlingene, og bedre koordinering og prioritering internt, samt å legge til rette for digital tilgjengeliggjøring av samlinger.

FODAK 2008-2012

Samlingsforvaltningen

FODAK står for Forvaltning Og Dokumentasjon Av Kulturhistorisk fotografi. Kjerneaktiviteter i prosjektet var utvikling av logistikk-system, og overføring av foto til magasiner.

Sjøfart, data og samlinger

Samlingsforvaltningen

Prosjektet går ut på å styrke samlinger og arkivers relevans og betydning, gjennom kvalitetssikring av metadata, og gjennom bruk og videreutvikling av digital infrastruktur.

Forskning på plastgjenstander

Samlingsforvaltningen

RAPMUS er et samarbeidsprosjekt som skal utvikle metoder og strategier for bevaring av museumsgjenstander, kunst og design hvor plastmaterialer er benyttet.

Bildet i svart/hvitt viser Berg under andre verdenskrig.

Gjennom prosjektet fokuserer Vestfoldmuseene på Holocausts nedslag i Vestfold. Formidlingen setter lys på historiske kjensgjerninger, viser følgene av fordomsfulle tankemønstre og legger til rette for samtaler om hvordan vi kan være med på å verne om demokratiet og grunnleggende menneskerettigheter.

Pågående prosjekter

RAPMUS

Samlingsforvaltningen

Plastprosjektet RAPMUS (Redusert aldring og aktiv konservering av plastgjenstander i museer og samlinger) er et viktig skritt i forskningen for å bevare ulike plastmaterialer i museenes samlinger.

Forskning på plastgjenstander

Samlingsforvaltningen

RAPMUS er et samarbeidsprosjekt som skal utvikle metoder og strategier for bevaring av museumsgjenstander, kunst og design hvor plastmaterialer er benyttet.

Sjøfart, data og samlinger

Samlingsforvaltningen

Prosjektet går ut på å styrke samlinger og arkivers relevans og betydning, gjennom kvalitetssikring av metadata, og gjennom bruk og videreutvikling av digital infrastruktur.

Fullførte prosjekter

Bildet viser et flyfoto av Larvik.

Widerøe flyfoto 2014-2015

Samlingsforvaltningen

I dette prosjektet digitaliserte og tilgjengeliggjorde vi et utvalg Widerøe-flyfoto med motiver fra Vestfold, og testet ut publisering til sosiale medier og dialog med brukere gjennom forskjellige kanaler.

FODAK 2008-2012

Samlingsforvaltningen

FODAK står for Forvaltning Og Dokumentasjon Av Kulturhistorisk fotografi. Kjerneaktiviteter i prosjektet var utvikling av logistikk-system, og overføring av foto til magasiner.

FLYT 2007-2010

Samlingsforvaltningen

FLYT står for Flytting, Logistikk, Ytelse og Tilgang. Målet med prosjektet var å få bedre oversikt over samlingene, og bedre koordinering og prioritering internt, samt å legge til rette for digital tilgjengeliggjøring av samlinger.

LIMA 2006-2007

Samlingsforvaltningen

LIMA står for Logistikk Innlemmelse i MAgasin. I prosjektet ble det utviklet et logistikksystem for forvaltning av museumssamlinger, herunder overføring, digitalisering og tilstandsvurdering.

Bildet viser ulike møbler i mørkt tre.

Pilotflytting 2006

Samlingsforvaltningen

Høsten 2006 gjennomførte Museumssenteret i Vestfold et pilotprosjekt, som forberedelse til FLYT-prosjektet. I prosjektet overførte vi gjenstander fra fire museer til ett fellesmagasin.