Prosjekter

Prosjektarbeid i Vestfoldmuseene – både på tvers av museer og i de ulike avdelingene.

Pågående prosjekter

En kvinne i hvit frakk står melllom to store reoler fylt av arkivmateriale.

Arkivet etter Vestfos Cellulosefabrik (1886-1976) gjøres tilgjengelig for publikum.

En kvinne og en mann står inne i arkivmagasinet. De holder en stor sjekk.

Vestfoldarkivet har fått 200 000,- i støtte fra Sparebank 1 Stiftelsen BV for å systematisere og katalogisere arkivene etter Sandefjord sparebank, Sandar sparebank, Tjølling sparebank, Fredriksvern sparebank og Borre sparebank.

Tre kvinner og en mann står foran en buss.

Hvordan kan formelle og uformelle læringsinstitusjoner bidra til å redusere likegyldighet, polarisering og økende mistro mot demokratiske verdier?

Næringslivsarkiver under lupen - med Alfred Andersens Mekaniske Verksted som eksempel. Prosjektet har som mål å utarbeide en metode for bevaring av relevant dokumentasjon i bedriftsarkiver.

Hvalfanger foran en hval på land

Prosjekt hvalfangstarkiver

Vestfoldarkivet

Vi har  fått prosjektmidler av Riksarkivaren til å ordne, tilgjengeliggjøre og formidle en rekke arkiver knyttet til hvalfangstnæringen. 

Norsk bergindustri arkiv logo på et bilde fra et steinbrudd

Prosjektet er en nasjonal satsing med mål om å etablere Norsk bergindustriarkiv.

Det ligger mange ulike plastgjenstander på et bord.

Forskning på plastgjenstander

Samlingsforvaltningen

RAPMUS er et samarbeidsprosjekt som skal utvikle metoder og strategier for bevaring av museumsgjenstander, kunst og design hvor plastmaterialer er benyttet.

Fullførte prosjekter

I prosjektet har vi undersøkt samlingers relevans og betydning gjennom bruk av digital infrastruktur. Dette har styrket vår innsikt i behovet for kontinuerlig kompetanseheving innen digital samlingsforvaltning.

Heierstadloftet juni 2019

Nytt tak på Heierstadloftet

Slottsfjellsmuseet

Her kommer en visuell beskrivelse av prosessen rundt legging av nytt torvtak på Heierstadloftet, sommeren 2019.

Sjøfart, data og samlinger

Samlingsforvaltningen

Prosjektet går ut på å styrke samlinger og arkivers relevans og betydning, gjennom kvalitetssikring av metadata, og gjennom bruk og videreutvikling av digital infrastruktur.

Bildet viser et flyfoto av Larvik.

Widerøe flyfoto 2014-2015

Samlingsforvaltningen

I dette prosjektet digitaliserte og tilgjengeliggjorde vi et utvalg Widerøe-flyfoto med motiver fra Vestfold, og testet ut publisering til sosiale medier og dialog med brukere gjennom forskjellige kanaler.

FODAK 2008-2012

Samlingsforvaltningen

FODAK står for Forvaltning Og Dokumentasjon Av Kulturhistorisk fotografi. Kjerneaktiviteter i prosjektet var utvikling av logistikk-system, og overføring av foto til magasiner.

FLYT 2007-2010

Samlingsforvaltningen

FLYT står for Flytting, Logistikk, Ytelse og Tilgang. Målet med prosjektet var å få bedre oversikt over samlingene, og bedre koordinering og prioritering internt, samt å legge til rette for digital tilgjengeliggjøring av samlinger.

LIMA 2006-2007

Samlingsforvaltningen

LIMA står for Logistikk Innlemmelse i MAgasin. I prosjektet ble det utviklet et logistikksystem for forvaltning av museumssamlinger, herunder overføring, digitalisering og tilstandsvurdering.

Alle prosjektene

 • Alle
 • Aluminiummuseet
 • Berger Museum
 • Haugar Kunstmuseum
 • Hvalfangstmuseet
 • Jernverket Eidsfoss
 • Larvik Museum
 • Midgard vikingsenter
 • Munchs hus
 • Samlingsforvaltningen
 • Slottsfjellsmuseet
 • Thor Heyerdahl Instituttet
 • Vestfoldarkivet
 • Vestfoldmuseene
En kvinne i hvit frakk står melllom to store reoler fylt av arkivmateriale.

Arkivet etter Vestfos Cellulosefabrik (1886-1976) gjøres tilgjengelig for publikum.

En kvinne og en mann står inne i arkivmagasinet. De holder en stor sjekk.

Vestfoldarkivet har fått 200 000,- i støtte fra Sparebank 1 Stiftelsen BV for å systematisere og katalogisere arkivene etter Sandefjord sparebank, Sandar sparebank, Tjølling sparebank, Fredriksvern sparebank og Borre sparebank.

I prosjektet har vi undersøkt samlingers relevans og betydning gjennom bruk av digital infrastruktur. Dette har styrket vår innsikt i behovet for kontinuerlig kompetanseheving innen digital samlingsforvaltning.

Heierstadloftet juni 2019

Nytt tak på Heierstadloftet

Slottsfjellsmuseet

Her kommer en visuell beskrivelse av prosessen rundt legging av nytt torvtak på Heierstadloftet, sommeren 2019.

Tre kvinner og en mann står foran en buss.

Hvordan kan formelle og uformelle læringsinstitusjoner bidra til å redusere likegyldighet, polarisering og økende mistro mot demokratiske verdier?

Næringslivsarkiver under lupen - med Alfred Andersens Mekaniske Verksted som eksempel. Prosjektet har som mål å utarbeide en metode for bevaring av relevant dokumentasjon i bedriftsarkiver.

Hvalfanger foran en hval på land

Prosjekt hvalfangstarkiver

Vestfoldarkivet

Vi har  fått prosjektmidler av Riksarkivaren til å ordne, tilgjengeliggjøre og formidle en rekke arkiver knyttet til hvalfangstnæringen. 

Norsk bergindustri arkiv logo på et bilde fra et steinbrudd

Prosjektet er en nasjonal satsing med mål om å etablere Norsk bergindustriarkiv.

Logo Agnes Fabrikker AS

Vestfoldarkivet har fått midler fra Riksarkivaren til å systematisere arkivet etter Agnes Fyrstikkfabrikk (1877-1984) og arbeidet er nå i full gang.

FORA 2007-2008

Samlingsforvaltningen

FORA står for FOtoRedningsAksjon, og var forprosjekt for FODAK. I prosjektet ble fotosamlinger i museene kartlagt, og det ble utarbeidet vurderingskriterier for fotosamlinger.

Bildet viser et flyfoto av Larvik.

Widerøe flyfoto 2014-2015

Samlingsforvaltningen

I dette prosjektet digitaliserte og tilgjengeliggjorde vi et utvalg Widerøe-flyfoto med motiver fra Vestfold, og testet ut publisering til sosiale medier og dialog med brukere gjennom forskjellige kanaler.

LIMA 2006-2007

Samlingsforvaltningen

LIMA står for Logistikk Innlemmelse i MAgasin. I prosjektet ble det utviklet et logistikksystem for forvaltning av museumssamlinger, herunder overføring, digitalisering og tilstandsvurdering.

FLYT 2007-2010

Samlingsforvaltningen

FLYT står for Flytting, Logistikk, Ytelse og Tilgang. Målet med prosjektet var å få bedre oversikt over samlingene, og bedre koordinering og prioritering internt, samt å legge til rette for digital tilgjengeliggjøring av samlinger.

FODAK 2008-2012

Samlingsforvaltningen

FODAK står for Forvaltning Og Dokumentasjon Av Kulturhistorisk fotografi. Kjerneaktiviteter i prosjektet var utvikling av logistikk-system, og overføring av foto til magasiner.

Sjøfart, data og samlinger

Samlingsforvaltningen

Prosjektet går ut på å styrke samlinger og arkivers relevans og betydning, gjennom kvalitetssikring av metadata, og gjennom bruk og videreutvikling av digital infrastruktur.

Det ligger mange ulike plastgjenstander på et bord.

Forskning på plastgjenstander

Samlingsforvaltningen

RAPMUS er et samarbeidsprosjekt som skal utvikle metoder og strategier for bevaring av museumsgjenstander, kunst og design hvor plastmaterialer er benyttet.