Våre samlinger

bakgrunnsbilde_samlingene_gjenstander_vestfoldmuseene

Vestfoldmuseene forvalter rundt 70.000 museumsgjenstander. Vi har samlinger som er konsentrert om næringer som f.eks. verftsindustri, hvalfangst, sjøfart og jordbruk, og kulturhistoriske gjenstander fra hverdags- og yrkesliv i Vestfold. Se gjenstandene på DigitaltMuseum.

Fotosamlingene inneholder spennende og verdifullt kulturhistorisk materiale fra Vestfold. En stor del av samlingene er etter portrettfotografer. Andre motivkategorier vi har mye av er flyfoto, byprospekter og næringshistorie - særlig hvalfangst og industri - og en del reklame og dokumentasjonsfoto.

sort-hvit bilde fra fotostudie - viser to damer bark en stor avis
Arkivprotokoller i en hylle i et arkivmagasin

Vestfoldarkivet har privatarkiver etter bedrifter, organisasjoner og privatpersoner - bl.a. en omfattende samling arkiver etter hvalfangsten. Vestfoldarkivet oppbevarer også eldre og avslutta arkiv etter Vestfold fylkeskommune, og har ansvar for arkiv fra arbeiderbevegelsen i Vestfold.

Samlingen til Haugar Vestfold kunstmuseum er erhvervet ved gaver fra Norsk Kulturråd og Haugars Venneforening samt donasjoner fra lokale kunstnere og samlere, men også gjennom en rekke egne innkjøp.

Sverre Malling
Norwegian Muskox, 2016
Bildet viser Munchs hus med innsyn til inngangen.

Vestfoldmuseene forvalter flere antikvarisk verdifulle og interessante bygninger og bygningsmiljøer. Av enkeltbygninger kan nevnes Herregården i Larvik, kunsteren Edvard Munchs hus i Åsgårdstrand. Viktige bygningsmiljøer er Jernverket Eidsfoss, industrimiljøet på Berger og Vestfoldtunet på Slottsfjellet i Tønsberg.

Samlingene og arkivene som Vestfoldmuseene forvalter har blitt til gjennom aktiv og målrettet innsamling, men også gjennom gaver fra publikum. Dersom du har brev, privatarkiver, foto eller gjenstander du lurer på om vi kan ta i mot, er du velkommen til å kontakte oss om dette. Vi er takknemlige for at publikum ønsker å bidra til å ta vare på gjenstander, foto og privatarkiver for fremtiden!

Kvarde_fremhevet_Vestfoldmuseene