Fotosamlinger

Fotosamlingene inneholder spennende og verdifullt kulturhistorisk materiale fra Vestfold. En stor del av samlingene er etter portrettfotografer. Andre motivkategorier vi har mye av er flyfoto, byprospekter og næringshistorie – særlig hvalfangst og industri – og en del reklame- og dokumentasjonsfoto.

Flyfotoarkivet (skråfoto) etter Fjellanger Widerøe A/S fra Holmestrand, Lardal, Larvik, Sandefjord og Sandar, Sem, Stokke, Svelvik og Tønsberg på 1950–1960-tallet.

Hvalfangstmuseets fotosamling:

Enkeltregistrerte bilder med hovedvekt på hvalfangstmotiver, motiver fra Sandefjord samt negativarkivene til noen av Sandefjords portrettfotografer.

Fotograf Dimitri Koloboff (1927–1973)
Portrettarkivet og byprospekter.

Fotograf Fred Hansen (1910–1927)
Portretter og byprospekter.

Fotograf Arvid Schou Trogstad (1937–1974)
Portretter (noe polyfoto) og byprospekter.

Fotograf Anne Thorsen (1973–1990)
I hovedsak portretter.

Fotograf Sigbjørn Lenes Reklamefoto AS (1969–2012)
Representerer i stor grad Vestfoldbedrifter.

Journalist Yngve Tørrestad (1980–2010-tallet)
I hovedsak pressefoto.

Theodor Andersson, tømmermann og fotograf på Syd Georgia (1925–1932)

Flere fotografer: Dokumentasjon fra dagliglivet på hvalfangststasjonen Grytviken (1925–1932).

Edward Beveridge Binnie, magistrat på Syd Georgia (1920-tallet)

Løken, prest på Syd Georgia (1912–1914)

Befrakter for AS Thor Dahl, Reidar Brussel (1950–1970-tallet)

 

Larvik Museums fotosamling:

Portretter, topografi, industri, sjøfart, produktdokumentasjon, pressefoto og gruppebilder.

Fotograf J. E. Ludwigsen (1898–1960)

Fotograf Jan Campell (1973–1985)

Fotografier fra Østlandsposten (1960–1985) og Nye Larvik Morgenavis (1995–1996)

Fotografier tatt av bytegner Henning Meyer Johansen fra Larvik by og Stavern (1983–1985)

Samlingen etter forfatter og seiler Erling Tambs (1928–1935)

Journalist Per Nyhus innsamlede materiale fra gamle Larvik by og distrikt

Larvik Sjøfartsmuseums fotosamling (1926–2018)

Norsk Impregneringskompanis fotosamling (1965–1988)

 

Samlingene i museene i nordre Vestfold:

Fotosamlingen etter AS Nordisk Aluminiumindustri/Hydro aluminium (ca. 1920–1965)
(Arkivskaper AS HYDRO Aluminium) Bedriftens egendokumentasjon av virksomheten i Holmestrand, reklamebilder samt portretter av ansatte.

Fotosamlingen etter Louise Wold og arvtaker Otilie Solum (ca. 1890-årene til 1950-tallet)
(Arkivskaper Holmestrand museum)

Portretter, topografi, byprospekter fra Holmestrand og Botne samt «Krigssamlingen» med portretter fra Grefsrudleiren utenfor Holmestrand 1942–1945

Fotosamlingen for Eidsfoss:
(Arkivskaper Nord-Jarlsbergmuseene) Fotografier fra Eidsfoss ca. 1874 til 1950-tallet med motiv fra Tønsberg-Eidsfosbanen, virksomheten i Eidsfos Verk samt oversiktsbilder over Eidsfos industriområde på 1950–1980-tallet (originaler i A/S Eidsfos Verks eie).

 

Slottsfjellsmuseets fotosamling:

Slottsfjellsmuseet har den mest omfattende og største samlingen i Vestfoldmuseene.

Arkivet etter fotograf Th. Larsen (1856–1954)
Fotografbedriften Larsen er trolig et av Norges eldste fotofirma. Startet i 1856 og var i drift gjennom tre generasjoner; Theodor, Ansgar Theodor og Asgeir Theodor Ditlef Larsen. Portretter, topografi, industri, sjøfart, hvalfangst, gruppebilder samt repro.

Fotograf Odd Bryn (1936–1966)
Portretter, topografi, industri, sjøfart, hvalfangst, gruppebilder, reklame samt repro.

Fotograf Ludwigsen (1910–1960)
Deler av arkivet etter Ludwigsen med portretter, topografi, industri, sjøfart, gruppebilder, krigen 1940–45 samt repro.

Fotograf Anna Bergaust (1910–1960)
Portretter, topografi, industri, gruppebilder samt repro.

Fotograf Dimitri Koloboff (1927–1973)
Deler av arkivet etter Koloboff med portretter, topografi, industri, krigen 1940-45, gruppebilder samt repro.

Fotograf Peder L. Stangebye (1935–1978)
Pressefoto, topografi, industri, sjøfart, gruppebilder, sport, krigen 1940–1945, akt/modell samt repro.

Fotograf Olav Solberg (1966–1998)
Arkivet omfatter portretter, topografi, industri, gruppebilder samt repro.

Fotograf Scott (1967–1970)
Portretter og gruppebilder.

Fotograf Aage Larsen (1980–1986)
Pressefoto, topografi, industri, gruppebilder, begivenheter, sport samt noe repro.

Fotograf Kavlie-Borge (1970–2001)
Portretter, topografi, industri, noe sjøfart, gruppebilder, akt samt repro.

Fotograf Roy Gabrielsen (1991–1994)
Arkivet omfatter portretter og gruppebilder.

Slottsfjellsmuseets interne arkiv (1868–2005)
Utvalgte portretter, topografi, industri, sjøfart, hvalfangst, gruppebilder, reklame, museets gjenstander, interne utstillinger samt repro.

Søk i de digitale fotosamlingene