Bildet viser en dør med påskriften Hinderveien Verksted.

Fra industri til museumsmagasin

For å motvirke ulike nedbrytingsfaktorer som museumsgjenstander kan bli utsatt for, har det i Vestfold blitt opprettet et eget senter for samlingsforvaltning der gjenstander, foto- og arkivmateriale plasseres i klimastyrte magasiner.

Bildet viser en dør med påskriften Hinderveien Verksted.
Samlingsforvaltningen.
Bildet viser fotomagasinet.
Klimastyrt fotomagasin, Vestfoldmuseene.
To hyller med hvite plastbokser fulle av hvite konvolutter
Fotobokser, Vestfoldmuseene.