Gjenstandsbevaring

Forvaltning av museets samlinger innebærer mange ting. Slik som flytting preventiv og aktiv konservering, identifisering, tilstandsbedømming, registrering, magasinering og digitalisering. Her vil vi fortelle mer om det vi jobber med når det kommer til bevaring av gjenstander.

nærbilde baksiden av bordplaten

Konservering av bord HL.05193

Samlingsforvaltningen

Bordet HL.05193 tilhører Larvik Museums samling, og skulle etter planen være en del av utstillingen på Herregården. Som mange andre gjenstander i samlingen har bordet vært utsatt for mye før det ble en del av Larvik Museums samling, og sporene etter mange års bruk er godt synlig.

Fem bokser i fargene rød, blå, hvit, gul og turkis

Plast i samlinger

Samlingsforvaltningen

Plast er ikke bare plast, og plast i diverse former og størrelser er representert i Vestfoldmuseenes samlinger.

Våre gjenstandsmagasiner

Samlingsforvaltningen

Vestfoldmuseene har ca. 2.500 m² magasiner for gjenstander.

Rengjøring av kjolekrage

Samlingsforvaltningen

​Her rengjør vår tidligere konservator Kaisa Bengtsson kragen på en kjole som skulle på utstilling på Slottsfjellsmuseet.

Konservering av dåpslue

Samlingsforvaltningen

Konservator Kaisa Bengtsson beskriver arbeidet med å rengjøre en dåpslue fra Slottsfjellsmuseet før den skal i utstilling.

Dette skiltet har pussemiddel på seg. Kaisa som er konservator på Samlingsforvaltningen fjerner pussemiddelet før det skal stilles ut.

Vinteroppbevaring på magasin

Samlingsforvaltningen

Tekstilene til Edvard Munch, som utstilles i Munchs hus, fryses og rengjøres før vinteroppbevaring i magasin.

Bildet viser en sko med broderier.

SIkkerhetskonservering før skoene skal i utstilling - «Den glemte byen» på Larvik Museum (Verksgården).

Bildet viser en collage av en dukke med blå øyne og brunt hår.

Dukke «ble ny»

Samlingsforvaltningen

Med Q-tips og litt vann fikk konservator Kaisa Bengtsson fjernet både mugg og hyfer (celletråder fra sopp) fra ansiktet til denne dukken, og hun fikk igjen litt av sin fordums glans i kinnene.

Bildet viser fotografen som tar bilde av en gjenstand.

Digitalisering av gjenstander

Samlingsforvaltningen

Her får du innblikk i prosessen ved digitalisering av gjenstander.

Det ligger mange ulike plastgjenstander på et bord.

Forskning på plastgjenstander

Samlingsforvaltningen

RAPMUS er et samarbeidsprosjekt som skal utvikle metoder og strategier for bevaring av museumsgjenstander, kunst og design hvor plastmaterialer er benyttet.

FLYT 2007-2010

Samlingsforvaltningen

FLYT står for Flytting, Logistikk, Ytelse og Tilgang. Målet med prosjektet var å få bedre oversikt over samlingene, og bedre koordinering og prioritering internt, samt å legge til rette for digital tilgjengeliggjøring av samlinger.

LIMA 2006-2007

Samlingsforvaltningen

LIMA står for Logistikk Innlemmelse i MAgasin. I prosjektet ble det utviklet et logistikksystem for forvaltning av museumssamlinger, herunder overføring, digitalisering og tilstandsvurdering.