Bildet viser en hånd som skanner en strekkode.

Magasinering

Her får du et innblikk i hvordan gjenstander magasineres.

Når gjenstandene har gått igjennom de ovennevnte stadier, er tiden kommet for endelig magasinering. Mindre gjenstander blir pakket i esker. Større gjenstander plasseres direkte på en hylle eller på en annen forhåndsdefinert lokasjon. Deretter strekkodeleses hvert objekt slik at en til enhver tid vet hvor den enkelte gjenstand befinner seg.
Det er også mulig å plassere gjenstander i et kolli ved hjelp av strekkodelesing. Ved plassering i magasin blir så det enkelte kolli lest på sine respektive lokasjoner.

Ved hjelp av denne strekkodelesingen kan en gjenstand i prinsippet plasseres hvor som helt. Man er nå ikke lenger avhengig av at gjenstander holdes samlet.

Man er heller ikke avhengig av å holde grupper av gjenstander samlet etter samlingstilhørighet.

På denne måten kan vi fokusere på plasseffektivitet når vi foretar den endelige magasineringen. Ved hjelp av strekkodelesing har vi dermed mulighet for å skille ulike deler av en gjenstand fra hverandre. Vi kan f.eks. plassere en kommodeskuff med muggangrep på isolat, mens resten av kommoden går inn i magasin. Sammenkobling av gjenstandens ulike elementer vil likevel være uproblematisk.

Hvilket magasin gjenstanden plasseres i er avhengig av materiale og størrelse.

Bildet viser en hånd som skanner en strekkode.
Magasinering. Foto: Mekonnen Wolday