Møblement

I januar fikk Larvik Museum et møblement, bl.a. dette bordet fra 1700-tallet.

Møblementet består av to bord, det ene en kopi laget rundt 1900, en kanapé og fem stoler.