Prosjekter

Her finner du nytt om pågående prosjekter og rapporter fra avsluttede prosjekter. Noen av de eldste prosjektene ble gjennomført i regi av Museumssenteret i Vestfold AS, Samlingsforvaltningens forløper.

Pågående prosjekter

Det ligger mange ulike plastgjenstander på et bord.

RAPMUS er et samarbeidsprosjekt som skal utvikle metoder og strategier for bevaring av museumsgjenstander, kunst og design hvor plastmaterialer er benyttet.

Fullførte prosjekter

I prosjektet har vi undersøkt samlingers relevans og betydning gjennom bruk av digital infrastruktur. Dette har styrket vår innsikt i behovet for kontinuerlig kompetanseheving innen digital samlingsforvaltning.

Bildet viser et flyfoto av Larvik.

I dette prosjektet digitaliserte og tilgjengeliggjorde vi et utvalg Widerøe-flyfoto med motiver fra Vestfold, og testet ut publisering til sosiale medier og dialog med brukere gjennom forskjellige kanaler.

FODAK står for Forvaltning Og Dokumentasjon Av Kulturhistorisk fotografi. Kjerneaktiviteter i prosjektet var utvikling av logistikk-system, og overføring av foto til magasiner.

FLYT står for Flytting, Logistikk, Ytelse og Tilgang. Målet med prosjektet var å få bedre oversikt over samlingene, og bedre koordinering og prioritering internt, samt å legge til rette for digital tilgjengeliggjøring av samlinger.

FORA står for FOtoRedningsAksjon, og var forprosjekt for FODAK. I prosjektet ble fotosamlinger i museene kartlagt, og det ble utarbeidet vurderingskriterier for fotosamlinger.

LIMA står for Logistikk Innlemmelse i MAgasin. I prosjektet ble det utviklet et logistikksystem for forvaltning av museumssamlinger, herunder overføring, digitalisering og tilstandsvurdering.