Magasiner

Vi har ca. 2600 m² magasiner for gjenstands- og fotosamlinger. Klima i magasiner overvåkes kontinuerlig, og konservator har tilgang til informasjonen på egen PC. Ved avvik får vår konservator en automatisk sms-beskjed om dette. De uklimatiserte magasinene er de mest klimastabile rom i bygget, det er derfor vi ikke trenger å regulere klimaet her. Disse rommene er omgitt av en 1 m bred gang mot yttervegg, noe som utgjør en god buffer mot fluktuasjoner i uteværet. Ved behov setter vi i gang avfuktere manuelt, i sær sommer og høst.

 

Areal Luftfuktighet Temperatur
Gjenstandsmagasiner
Møbler og store gjenstander 610 m²                  15°C ±2 50% RF ±5
Små og mellomstore gjenstander 589 m²                  15°C ±2 50% RF ±5
Tekstil, papir, lær, maleri 657 m²                  15°C ±2 50% RF ±5
Naturhistorisk materiale 178 m²                  17°C ±3 45% RF ±5
Mellomlagring, alle typer materiale 215 m² Uklimatisert 11-18°C 40-50% RF
Mellomlagring, alle typer materiale 215 m² Uklimatisert 11-18°C 40-50% RF
Gjenstander av jern  50 m² Uklimatisert, stabilt varmt og tørt klima
Fotomagasiner
Fotokunst og innrammede fotografier    161 m²                  13°C ±2 33% RF ±2
Fotomagasin 1     20 m²                  13°C ±2 33% RF ±2
Fotomagasin 2     65 m²                  13°C ±2 33% RF ±2

 

Malerier på spesialreoler i magasin.