Bildet viser en mann som jobber med treverket.

Det tas prøver av Klåstadskipet

Byggingen av Klåstadskip-kopien er i full gang, og det er viktig å være så tro mot originalen som mulig.

I den anledning ble det på Slottsfjellsmuseet i går tatt prøver av skipets meginhufr. Dette er den sjette bordgangen til Klåstadskipet, og har en tilnærmet S-form som gir skipssiden en knekk så den blir delt i den øvre og nedre del. Meginhufren fungerer som en langsgående forsterkning som opptar vekt fra skipets last og bølgepåvirkning. Dette er overgangsbordgangen i vannlinjen og kjølen og var en viktig del av skipskonstruksjonen.

Under ledelse av professor Arne Emil Christensen ble to små stykker av meginhufren saget av og undersøkt. Man ønsker å avdekke hvordan stokken i detalj var tilvirket og hvilken del av stokken som ble benyttet – den indre eller den ytre del.  Professor Christensen var for øvrig leder av  Klåstadskipets utgravningsteam på 1970-tallet  da skipet ble gravd frem i Klåstadkilen, Tjølling.

Undersøkelse av Klåstadskipets meginhufr