Borgforskning

På denne siden vil vi samle forskning som omhandler norske middelalderborger.

  • Hvordan så borganleggene ut?
  • Borganleggene i internasjonalt lys
  • Borger i krig
  • Borgen som kongelig residens og livet på borgen
  • Borgen, byen og omlandet

Disse spørsmålene er blant dem vi ønsker å se nærmere på i Norsk Borgsenter.

Økende interesse for borgforskning

Internasjonalt er det en økende interesse for forskning på middelalderborger. Borger er tradisjonelt forbundet med krig og militære funksjoner, men nyere studier har utvidet perspektivene til å inkludere også deres sammenheng med økonomi, makt, samfunn, symbolikk og formingen av landskapet.

I Norge har ikke borger vært et hovedfokus, selv om viktig dokumentasjon av borganleggene ble utført på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. I senere år har det kommet enkelte viktige studier av enkelte sider av noen av borgene, men en mer helhetlig og mangefasettert tilnærming til borgene har manglet.

Vestfoldmuseenes forskningplan

Skrive noen ord som setter dette i kontekst.

Vestfoldmuseenes forskningsplan 2020-24

Forskningskonferanse

Litt om den kommende konferansen…


Forskningsartikler

Lenke til relevante utforsk-artikler.

  • Fordypningsartikkel Bandlien (utforsk)
  • Fordypningsartikkel Opsahl (utforsk)
  • Fordypningsartikkel Hommedal (utforsk)

Kilder om Tunsberghus

Lenke til TUNSBERGHUS – UNDERSØKELSER (side)