Om Norsk Borgsenter

Norsk Borgsenter er etablert i Vestfoldmuseene som en egen satsning ved Slottsfjellsmuseet.

Nasjonalt kompetansesenter

Borgsenterets hovedmål er å være det nasjonale kompetansesenteret innen borgforskning- og formidling i Norge, med ansvar for drift og tilrettelegging av forskning og forskningsbasert formidling.

Ny kunnskap om norske borganlegg skal utvikles i egen regi og i samarbeid med andre nasjonale og internasjonale institusjoner. Forskningen skal formidles til et bredt publikum.

Det er middelalderens kongelige borganlegg i stein som i første omgang skal være gjenstand for forskning og formidling gjennom Norsk Borgsenter.

Ler mer om borgforskningen her.

Hvem er bak Norsk Borgsenter?

Norsk Borgsenter er lokalisert på Slottsfjellsmuseet og driftes Vestfoldmuseene og Cecilia Gustavsen har rollen som koordinator for borgsenteret.

Universitetet i Sørøst-Norge bistår med forskningsrelaterte oppgaver.

En nasjonal tverrfaglig forskningsgruppe er tilknyttet borgsenteret. Følgende institusjoner er representert:

I første omgang ligger fokuset på middelalderens kongelige borganlegg.