Bildet viser en tegning over Slottsfjellet som gammel middelalderpark.

Slottsfjellplanen

På Slottsfjellet i Tønsberg ligger ruinene etter borganlegget Tunsberghus. Det gamle borganlegget skal bli en middelalderpark til glede for folk i og utenfor Tønsberg.

Det var kongesete og riksborg i perioden 1234–1503. Slottsfjellområdet er noe helt spesielt for Tønsberg i dag, som landemerke, historisk sted og del av byens «skyline».

Borgen og området rundt er viktig for byutviklingen i Tønsberg. Høsten 2011 vedtok derfor fylkestinget i Vestfold, bystyret i Tønsberg og styret i Vestfoldmuseene IKS en helhetlig plan for utvikling av Slottsfjellområdet. Planens hele navn er Samordnet plan for bruk og utvikling av Slottsfjellområdet.

Middelalderpark om ti år

Planen beskriver hvordan Slottsfjellet skal utvikles til en middelalderpark for Tønsberg, regionen og hele Oslofjordområdet. Utviklingen skal foregå de nærmeste ti årene. Blant annet skal det lages arenaer for kulturarrangementer, og området skal forskjønnes. Av de mer ambisiøse tiltakene er å etablere en heis inne fjellet for å bedre tilkomsten for dem som ikke like lett kommer seg til platået på egen hånd. En ny seterkafé og flere aktivitetsarealer for barn og unge står også på ønskelisten.

I første runde har fjellanlegget og hulene i fjellet blitt åpnet, og vegetasjon og alleer beskjæres og opprustes.

Visjon, mål og økonomi

  • Planens visjon er: Slottsfjellet middelalderpark, Tønsberg i hjertet av Norden.
  • Planens hovedmål er: Slottsfjellet oppleves som en helhetlig nordisk attraksjon.
  • Planens delmål er: Etablere infrastruktur for arenaformål, økt tilgjengelighet og bruk og bruke kultur og historie for å skape identitet gjennom stedsutvikling.

Intensjonsavtale

I september 2012 undertegnet partene bak planen en intensjonsavtale med Sparebankstiftelsen DNB med en varighet fra 2013–2022. I 2013 ga stiftelsen syv millioner kroner til tiltak i planen. Her finner du mer informasjon om Sparebankstiftelsen DNBs støtteordning (sparebankstiftelsen.no).