Utforsk historien og samlingene

Håkon Livland og Petros Choidis

To av Slottsfjellsmuseets bygninger på Tallak er en del av et stort europeisk prosjekt kalt Hyperion.

Slottsfjellsmuseets samlinger
Slottsfjellsmuseet

Slottsfjellsmuseets samlinger avspeiler de mange ulike tema som har vært Vestfold Fylkesmuseums arbeidsområde.

Bernhard Plesanskys historie
Slottsfjellsmuseet

Historien om Bernhard opplevelser under og etter krigen er Slottsfjellsmuseets bidrag i markeringen av frigjøringsdagen 8. mai 2020.

Dekorert bakside av et av fotograf Th. Larsens fotografier
Slottsfjellsmuseets fotosamling
Samlingsforvaltningen, Slottsfjellsmuseet

Slottsfjellsmuseet har den mest omfattende og største samlingen i Vestfoldmuseene.

Bildet viser middelalderdokumentet Sættargjerden.
Historien om Sættargjerden
Slottsfjellsmuseet

I anledning 1814-utstillingen «Power to the people», stilte Slottsfjellsmuseet ut middelalderdokumentet Sættargjerden.