Utforsk historien og samlingene

Bildet viser middelalderdokumentet Sættargjerden.
Historien om Sættargjerden
Slottsfjellsmuseet

I anledning 1814-utstillingen «Power to the people», stilte Slottsfjellsmuseet ut middelalderdokumentet Sættargjerden.

Håkon Livland og Petros Choidis

To av Slottsfjellsmuseets bygninger på Tallak er en del av et stort europeisk prosjekt kalt Hyperion.

Hva er en borg?
Slottsfjellsmuseet

En borg er et befestningsverk, et sluttet forsvarsanlegg, ofte lagt på et høydedrag og lukket inne av murer.

Dekorert bakside av et av fotograf Th. Larsens fotografier
Slottsfjellsmuseets fotosamling
Samlingsforvaltningen, Slottsfjellsmuseet

Slottsfjellsmuseet har den mest omfattende og største samlingen i Vestfoldmuseene.

Bernhard Plesanskys historie
Slottsfjellsmuseet

Historien om Bernhard opplevelser under og etter krigen er Slottsfjellsmuseets bidrag i markeringen av frigjøringsdagen 8. mai 2020.

Slottsfjellsmuseets samlinger
Slottsfjellsmuseet

Slottsfjellsmuseets samlinger avspeiler de mange ulike tema som har vært Vestfold Fylkesmuseums arbeidsområde.

Kongelige borganlegg i Norge
Slottsfjellsmuseet

Under borgerkrigsperioden (1130-1243) i Norge ble det reist flere borger i stein.