Arkivportalen

Den jevne bruker vil nok ikke merke så stor forskjell. Det mest i øynefallende er at søkesiden er ryddet for «støy» og rendyrket som den søkeportalen dette er. Arkivportalen er nasjonal søketjeneste der du finner informasjon om historiske arkiver og dokumenter fra hele landet – på tvers av arkivinstitusjoner og forvaltningsnivå.

Hvordan søke

Skriv det du er ute etter og trykk søk.

Det er verdt å merke seg at det da søkes på alle ord du har skrevet inn. Skriver du «videregående skole Vestfold» søkes alt som inneholder alle tre ord opp.  Ønsker du videregående skoler i Vestfold, kan du gjøre dette på følgende måte: «+videregående +skole +Vestfold». Pluss-tegnet sier at du krever at ordet finnes, mens minus-tegnet tar vekk treff, ønsker du for eksempel alle andre skoler enn Færder, må du også skrive «-Færder».

Vil du gjøre et mer målrettet søk, kan du snevre inn ved å klikke på tre kategorier: Arkivnivå, Arkivmedier og Aktørtype.

 

Arkivnivå:

Arkiv: Velger du dette søkes det i arkivbeskrivelsene.

Serie: Alle arkiv er ordnet etter noen prinsipper som gjør at ting som hører naturlig sammen danner en serie. Dette kan være for eksempel møtebøker, inngående korrespondanse, foto eller regnskap. Ønsker man bestemte typer arkivmateriale – feks skoleprotokoller – søker man i dette nivået.

Stykke: Dette arkivbegrepet betegner som regel en arkivboks eller en protokoll.

Mappe/dokument: Vanligvis registreres ikke hvert enkelt dokument i en arkivboks. Men det kan forekomme. Som regel er innholdet i boksen bare grovt ordnet/ registrert i mapper. I en maooe kan det ligge flere dokumenter som belyser et spesielt tema.

Arkivmedier

Arkivmedier er ikke alltid brukt i registreringen. Derfor er det mange arkiv som ikke har denne filtreringsmuligheten. Men i noen tilfeller vil du kunne få treff ved å søke spesielt etter tegning, film, lyd, foto eller kart. NB! Ønsker du foto, søk også med ordet foto i søkefeltet (uten å angi medietype).

Aktørtype

Personer, firmaer, foreninger og lag som har en tilknytning til arkivet blir registrert. Et samlet (arkiv)begrep for disse er aktører. Hvilken rolle de har til arkivet registreres også. De aller fleste aktører som registreres er det vi i arkivverden kaller arkivskapere (den som har skapt arkivet). Disse kan være enten en virksomhet eller en person.

Avansert søk

Dersom du ønsker å søke mer avansert, må du trykke på pilen ved siden av den blå søke-knappen.

Mer informasjon om avansert søk finner du i søkehjelpen du finner nederst på Arkivportalen.no:

 

Digitalt materiale 

Om du ser etter digitalisert materiale knyttet til et arkiv, må du være ekstra observant. Dette vises kun på det nivået i arkivet man er. Ser du etter om det er digitalisert fotografier fra Sandefjord Skofabrik AS, må du gå inn på arkivet, og klikke på Hierarki. Ved første øyekast står det nemlig ingenting om at fotografiene er digitalisert og ligger på nett.

Klikk på Hierarki, og så igjen på pilen foran arkivskap-symbolet:

Da kommer hele arkivserien opp. Er det fotografier du ser etter, velger du serien U–Fotografier. Da ser du at det dukker opp en ny overskrift på siden, over Hierarki; Digitaliserte elementer.

Klikker du på denne, kommer det opp dette bildet opp:

Hvilke bilder som skjuler seg her, er det opp til deg å finne ut av. Oppfordringen er gitt, som en forsmak på en nyhet som vil komme senere.