Feiring av Vennskapsby-samarbeid

Onsdag 17. oktober fikk vi besøk av en delegasjon fra Andora i sammenheng med feiringen av vennskapsby-samarbeidet mellom Larvik, Norge og Andora, Italia (2018) i Thor Heyerdahls barndomshjem.

Se bilder fra feiringen