Konferanser

Hvert år organiserer instituttet konferansen Thor Heyerdahl International Day, som omhandler forskningsformidling om et globalt tema. I tillegg arrangeres det lokale foredrag og presentasjoner, som kalles Grenseløse Larvik.

Hvert år organiserer instituttet en konferanse med forskningsformidling om et globalt tema. Her finner du informasjon om dagene siden starten i 2006.

Grenseløs Larvik er et forum for lokale presentasjoner og foredrag, i Thor Heyerdahls barndomshjem i Larvik. Disse foredragene er blitt holdt: