Tidligere studenter

På dette bildet ser vi (f.v.): Monica Klaussen, Ragnhild M. Arnesen, Gunhild Hammeraas, Magnus S. Holte og Åsne Vesaas.

2008


Eirik Lia
Mastergradsoppgaven ‘Contemporary Time Machines – On the Doorstep to a New Reality’.
Klikk for pdf av oppgaven

2007


Åsne Vesaas
Mastergradoppgaven ‘Reuse of Farm Buildings’
Klikk for pdf av oppgaven

 


Gunhild Hammeraas
Mastergradoppgaven ‘What Constitutes a Good Museum
Web Exhibition?’
Klikk for pdf av oppgaven

 


Ragnhild Menes Arnesen
Mastergradoppgaven ‘Reuse of Industrial Buildings in a Heritage – Led Regeneration Project’
Klikk for pdf av oppgaven

 


Monica Klaussen
Mastergradoppgaven ‘New Times, New Perspectives’
Klikk for pdf av oppgaven

 


Magnus Sempler Holte
Mastergradoppgaven ‘Changing Values in Changing Landscapes’
Klikk for pdf av oppgaven