The Thor Heyerdahl International Day 2017

Se foredragene fra The Thor Heyerdahl International Day 2017, der temaet i år var Kulturarv og Identitet.

Foredragsholdere

 

Herdis Hølleland
Herdis Hølleland jobber for tida som forsker på Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) hvor hun forsker på hvorfor og hvordan vi tar vare på kultur- og naturarv. Hun har studert arkeologi og kulturarv ved Universitet i Oslo, University College London og Cardiff University og jobbet som konservator i Vestfold og Oppland fylkeskommuner. Gjennom sin forskning på UNESCOs verdensarvkonvensjon har Herdis vært på feltarbeid på verdensarvsteder i Australia, New Zealand, Norge og i verdensarvkomiteen. I tillegg til å forske på kulturarv er Herdis opptatt av forsknings-politikk og var sentral i etableringen av Akademiet for yngre forskere.

Les Herdis Hølleland sin presentasjon.

Anders Sundnes Løvlie
I utgangspunktet drømte Anders om å bli fjellklatrer, baker eller racerbilsjåfør. Men etter mer eller mindre vellykkede forsøk på det ovennevnte, endte Anders som assisterende professor ved IT-Universitetet i København, og hovedforsker for EU-prosjektet GIFT: «Meaningful Personalization of Hybrid Virtual Museum Experiences Through Gifting and Appropriation» (se gift.itu.dk). Hans forskningsområder er experience design, locative media, online debatt og spill. Anders avsluttet doktorgradstudiene sine ved Universitetet i Oslo med en avhandling med tittelen “Textopia: experiments with locative literature». Han har vært gjesteforeleser ved UC Berkeley, Universidad Carlos III de Madrid og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Anders ledet også prosjektet «Online debate after 22 July», som undersøkte endringer i norsk nettbasert debatt etter terrorangrepet fra 2011.

Les Anders Sundnes Løvlie sin presentasjon.

 

Plakat_thor_heyerdahl_international_Day_2017