Thor Heyerdahl Stipend 2020

Går du på videregående skole og vil bidra i Thor Heyerdahls fotspor?
Årets tema er «Kulturforståelse på en flåte». Send inn ditt bidrag og vær med i konkurransen om et stipend der potten er på 50.000 kroner!

Instituttet retter seg mot kreativ ungdom og framtidige forskere med mål om å øke bevisstheten deres rundt samarbeid på tvers av språk, politikk, religion og kultur. I denne sammenhengen lyser vi ut konkurransen om et stipend på 50.000 kroner til elever på videregående skoler i Norge. Årets tema for konkurransen er «Kultursamarbeid på en flåte» og vi ønsker tilsendt bidrag av FILM, FOTO, ILLUSTRASJON OG ANIMASJON. Stipendet har som mål å stimulere til tverrfaglige prosjekter gjennom klasse, gruppe eller individuelt arbeid. Dette er fjerde året på rad The Thor Heyerdahl Institute arrangerer en stipendkonkurranse med et globalt tema.

Thor Heyerdahls engasjement for sameksistens

For 50år siden gjennomførte Thor Heyerdahl en 57 dagers ekspedisjon på Ra2 sammen med et mannskap på 8 mennesker fra forskjellige verdensdeler. Hver og en hadde de vidt forskjellig bakgrunn og livsoppfattelser. Dette var en svært bevist plan. På tross av forskjelligheter som språk, politikk, religion og kultur burde de kunne samarbeide mot et felles mål. Dette burde vi som verdensborgere i 2020 ta med oss for å oppnå internasjonal forståelse, fred og harmoni. Samtidig kan vi forene vår innsats for å ta vare på hverandre, og miljøene vi skaper. Sammen kan vi redusere frykt og misforståelser som ligger til grunn for konflikter.

Om Thor Heyerdal-stipendet

Under markeringen av Thor Heyerdahls 100-årsjubileum 6. oktober 2014, ga regjeringen en gave på kr 150.000kr til stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute med intensjon å dele ut disse midlene til engasjert ungdom i form av stipender. «Gjennom sitt eventyrlige liv og virke bidro Thor Heyerdahl med å skape kunnskap, interesse og engasjement for viktige globale spørsmål, fra natur- og miljøvern til internasjonal dialog. Disse temaene er ikke mindre aktuelle i dag», uttalte kulturminister Thorhild Widvey ved tildelingen i 2014. Stipendkonkurransen har hatt temaene «Internasjonal Dialog» i 2016, «Kulturarv og identitet» i 2017, «Klima og miljø» i 2018 og «Levende Hav» i 2019, og kreative elever fra hele landet har bidratt med flere hundre spennende bidrag gjennom årene. Bidragene er med på å videreutvikle Thor Heyerdahls kulturarv, som er forsknings og utviklingsidealer innenfor tverrfaglig forskning, internasjonal dialog og beskyttelse av det globale miljøet. I tillegg til å motta diplom og stipend vil vinnerne få muligheten til å presentere bidragene sine under den årlige konferansen The Thor Heyerdahl International Day.*

Hvordan levere bidrag?

Film/animasjon leveres i filformatet H.264/MPEG-4 eller via lenke til Vimeo/Youtube.** H.264-komprimert 720p mp4-fil fungerer fint, men forsøk å levere bidraget med så høy kvalitet om mulig. Man kan også bruke andre tjenester for å dele videofilen, som Dropbox, eller Google Drive. Filstørrelsen må da ikke overstige 1 gigabyte. Fotografi/Illustrasjon bør leveres i JPEG eller PDF format med god oppløsning og lastet opp gjennom lenke til Filsender.kit.no.

Hvilken informasjon trenger vi ved innleveringen av bidrag?

Vi ber om at dere sender oss en epost som inneholder en beskrivelse av ideen, og informasjon om:

  • Tittel, lengde, sjanger og kategori
  • Navn på bidragsytere
  • Navn på øvrig stab, modeller og skuespillere
  • Navn på lokasjon
  • Programvare / teknologi brukt
  • Navn på klassen deres og skolen dere går på

Prosjektbeskrivelsen skal brukes som presentasjon av bidraget ovenfor jury og tilskuere under The Thor Heyerdahl International Day 2021, så forsøk å lage en appellerende beskrivelse av bidraget. Teksten bør ikke overstige 150 ord.

* The Thor Heyerdahl Institute stiller en betingelse om at innsendte bidrag vil fritt kunne bli brukt i sammenheng med dokumentasjon og promotering av stipendet etter prisutdelingen.

** Den enkleste måten å levere filmen er å bruke enten YouTube eller Vimeo. På YouTube kan filmen markeres som «ikke oppført» når du laster den opp, noe som gjør at kun de du deler URL-lenken med får tilgang til å se filmen. Med Vimeo kan du også passordbeskytte videoen, som gir en høyere grad av sikkerhet. NB! Husk å legge ved passordet i følgebrevet sånn at vi får logget på og sett bidraget. Vimeo har en maksgrense på 500 MB på gratis-versjonen, mens du må oppgradere til en betalt versjon for å kunne laste opp videoer som er større enn det.

Søknad og søknadsfrist

Send inn ditt bidrag til stipend@heyerdahl-institute.com – Innen 28.april 2021!