Bildet viser en bunke med gamle brev og postkort

Andre privatarkiver

Av andre privatarkiver finnes personarkiver, gårdsarkiver, samlinger, minneinnsamlinger og institusjonsarkiver.

Bildet: Brevsamling fra arkivet etter Lilian Franklin Bull, A-2164 – Pa 1006.