Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold – om samlingen

Samlingen til Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold utgjør ca. 250 hyllemeter og har nærmere 400 arkivskapere.

Samlingen til Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold inneholder følgende arkivmateriale:

Fagforeninger

Møteprotokoller, medlemsprotokoller, korrespondanse, regnskapsmateriale, avisutklipp, egenproduserte brosjyrer osv.

Politiske partier

Møteprotokoller, medlemsprotokoller, korrespondanse, regnskapsmateriale, avisutklipp, egenproduserte brosjyrer osv.

Fotografier

Vestfold Arbeiderblads fotosamling og fotografier knyttet til de ulike arkivskaperne.

Noen av arbeiderbevegelsens fotografier vil du finne på Vestfoldmuseenes fotoweb.

Faner

Arbeiderfanen har en lang og ærerik historie. Fanen har vært et viktig samlingsmerke for arbeiderbevegelsen siden til de første arbeiderforeningene skaffet seg de første arbeiderfanene rundt 1850. Siden dette har fanen har vært foreningenes og partilagenes synlige samlingsmerke og har bidratt til å styrke følelsen av tilhørighet og identitet.

Vestfoldarkivet har rundt 80 faner etter arbeiderforeninger, partilag og fagforeninger i Vestfold. Disse er avfotografert av Samlingsforvaltningens fotograf Mekonnen Wolday og lagt ut på DigitaltMuseum.

Fanesamlingen er avfotografert og tilgjengelig på DigitaltMuseum. 

Aviser

Dubletter fra Arbeiderpressen i Vestfold:

  • Vestfold Arbeiderblad
  • Vestfold Fremtid
  • Nybrott
  • Horten Arbeiderblad

Faglitteratur

Vi har også en samling faglitteratur om arbeiderbevegelsen.

Vi ser et blått stempel der det står Arbeiderbevegelsen Arkiv i Vestfold
Stemplet "Arbeiderbevegelsen Arkiv i Vestfold". Foto: Heidi Meen
Et sort-hvitt foto er limt på en papplate. Bildet viser en gruppe mennesker som står oppstilt foran et bygg med skriften Vestfold Arbeiderblad på veggen.
Vestfold Arbeiderblad. Foto fra Arbeiderbevegelsens arkiv, Vestfoldarkivet.
1. mai i Tønsberg tidlig tredveårene. Fotograf ukjent. Fra Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold.
Skjermbilde fra Digitalt Museum viser mange små bilder av arbeiderfaner
Fanesamlingen er tilgjengelig på Digitalt Museum.