Bildet viser et av Munchs malerier, der han har malt sitt gule hus i Åsgårdstrand og utsikten mot sjøen.

Årene etter kjøpet av huset i Åsgårdstrand

Etter kjøpet av huset i 1898 endrer Edvard Munch motivkrets og fokus i sin kunst.

Han begynner nå mer å interessere seg for det hverdagslige, og for menneskene som bodde her. Både de og eiendommen tjener nå som stadig modeller: En rekke bilder viser små og store jenter i Åsgårdstrand, badelivet, portretter av hagen til ulike årstider med innhøsting og vedhogst som aktiviteter, og stedets fiskere.

Mesterverk som «Pikene på broen» blir til i disse årene.

Les mer om "Pikene på broen"
«Pikene på broen» er et av Edvard Munchs store kunstverk og dette motivet malte han i flere ulike versjoner. Inspirasjonen og motivet til maleriet fant han i Åsgårdstrand.
Pikene på broen
Bildet viser maleriet av to småpiker i Åsgårdstrand.
To småpiker i Åsgårdstrand, 1904-05 (c) Munch-museet/Munch-Ellingsen Gruppen BONO 2013
Bildet viser maleriet «Damene på broen».
Damene på broen, 1933 (c) Munch-museet/Munch-Ellingsen Gruppen BONO 2013
Bildet viser et maleri av hagen i Åsgårdstrand.
Hagen i Åsgårdstrand, 1904-05 (c) Munch-museet/Munch-Ellingsen Gruppen/BONO 2013