Bildet viser Frams fotballag. Fra venstre: Thor Svendsen, Johan Thoresen, Valter Hetty, Nicolai Hagen, Thorleif Evensen, Sigurd Nilsen, Bjarne Larsen, Fredrik Hetty, Ludvig Jensen, Rolf Johnsen og Sverre Hansen.

Arkiver etter foreninger og organisasjoner

Vestfoldarkivet har arkiver etter en rekke organisasjoner, lag og foreninger.

Dette er blant annet idrettslag- og foreninger, elevforeninger, lærerlag, avholdsforeninger, sanitetsforeninger, speiderforeninger, musikkorps, sangkor, teaterforeninger og religiøse foreninger. Vi har også arkivene etter Arbeiderbevegelsen i Vestfold.

BILDET:  Bildet er hentet fra fotballavdelingens protokoll for avisreferater i 1932, fra arkivet etter Idrettsforeningen Fram. På bildet ser vi, fra venstre: Thor Svendsen, Johan Thoresen, Valter Hetty, Nicolai Hagen, Thorleif Evensen, Sigurd Nilsen, Bjarne Larsen, Fredrik Hetty, Ludvig Jensen, Rolf Johnsen og Sverre Hansen. Fotograf ukjent.