Bildet i sort-hvitt viser flensing av hval på land

Arkiver etter hvalfangsten

I Vestfoldmuseene oppbevares nå mer enn 500 hyllemeter med privatarkiver som kan knyttes direkte eller indirekte til den moderne norske kommersielle storhvalfangsten.

Hvalfangstarkivene er et unikt kildemateriale både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Dette er arkiver etter hvalfangstselskaper og andre næringsaktører, samt arkiver fra hvalfangstens interesseorganisasjoner og forbund knyttet til både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Det er også spesialsamlinger av statistikk, kart og skipsjournaler, en rekke personarkiv og omfattende fotosamlinger. 

Arkivene er samlet inn av Vestfoldarkivet, Hvalfangstmuseet og Slottsfjellsmuseet, men er oppbevart i Vestfoldarkivets klimastyrte arkivmagasin på Hinderveien.

Viktig dokumentarv

I 2013 ble hvalfangstarkivene del av Norges dokumentarv. Seks enkeltdokumenter ble valgt ut som «monumenter» for den moderne kommersielle hvalfangsten og arkivene som er skapt som resultat av denne.

Nettstedet hvalfangstarkiver.no, lansert i 2014, gjør kildene fra de seks monumentene tilgjengelig for et bredt publikum. Nettstedet er støttet av Kulturådet.

Illustrasjonene på nettsiden ble laget av Cecilie Maurud Barstad og Gilles Jourdan, Gilles & Cecilie Studio.