Sort-hvitt bilde av en fabrikkbygning i murstein med en skorstein

Arkiver etter næringsliv

Vestfoldarkivet har arkiver etter et bredt spekter av næringsliv fra fylket. Dette er arkiver etter blant annet handel, bank, mekanisk industri og annen industri.

BILDET: Tønsberg Papirindustris fabrikklokale i Tønsberg. Fotograf Th. Larsen, fra arkivet etter Tønsberg Papirindustri AS, A-2251, Vestfoldarkivet.