ARKIVERT 2020 | Vestfold + Telemark = Sant

Her kan du lese bladet ARKIVERT digitalt - 64 sider med stoff relatert til det nye fylket.

Bladet inneholder blant annet saker om nasjonal dokumentarv fra fylket, gamle og nye fylkesvåpen, om revolusjonære tilstander i forbindelse med kampen om åttetimersdagen, om folkemusikk fra det som inntil nylig var henholdsvis Telemark og Vestfold, om brynesteinen og bergindustriens betydning, og formidling av demokrati og menneskerettigheter.

Innhold: 

 • Arkiver i og fra Vestfold og Telemark fylke
 • Fylkeskommunen i endring
 • Vestfold og Telemark fylke mellom ny og gammel heraldikk
 • Bevaringsplanen viser veg
 • Norsk bergindustriarkiv
 • Brynestein. Norges eldste eksportvare
 • Vår verdifulle dokumentarv
 • Stopp! Livet på landstasjonen
 • Herregårder og herregårdskultur i Vestfold og Telemark
 • Slekten Aalls arkiver. Fra Ulefos Hovedgaard 1660–1900
 • Lyden av Vestfold og Telemark
 • Folkemusikkarkivet i Telemark
 • Fotografiets kraft. Å lese bilder, fotografier og norsk folkemusikk
 • Det angår også deg – Formidling om demokrati og menneskerettigheter
 • Det kunne vært deg
 • Revolusjonære tilstander i Vestfold og Telemark. Kampen om åttetimersdagen
 • Egne hjem i Blekebakken
 • Notiser fra arkivet
 • Notiser fra museet

Bidragsytere

 • Artikkelforfattere og andre bidrag: 

  Aina Aske, Ann Tove Manshaus, Cathrine Guldahl, Cecilie Authen Borgestad, Hanne Bergby Olsen, Heidi Meen, Ingrid Nøstberg, Kari Lønnestad, Karianne Schmidt Vindenes, Kasper Rogde Søyland, Kirsten Tangen, Lene Teilgland Kleivi, Linnea Dale, Lone Kirchhoff,  Marianne Sørensen, Marit Slyngstad, Per Ormestøyl, Rolf B. Holte, Rune Sørli, Dan André Fiskum Velle, Tor Weidling og Ulla Nachtstern.

 • Redaktør: 

  Heidi Meen, Vestfoldarkivet/Vestfoldmuseene.

 • Design: 

  Linn Liverød, Berg Allum.

Om forsidebildet

Frøken Veseth Johansen og venninne i atelieret ca. 1890. Foto: Louise Helene Wold / Holmestrand Museumsforening, Vestfoldmuseene IKS. Lisens CC BY-SA. Forsidebildet er hentet fra Vestfoldmuseenes fotoweb.

Forsiden til bladet Arkivert. Sorthvitt bildet viser to kjolekledte kvinner som hilser på hverandre, tatt i et fotostudio på slutten av 1800-tallet. Tekst: Vestfold + Telemark = Sant