Bildet viser en samling av papirlapper med skrift på, et håndtegnet kart og to sløyfer med fargene rødt, hvit og blått

Arkivsamling om hjemmestyrkene

Svein Thorstein (1945–2013) bygde opp en unik samling knyttet til hjemmestyrkene under andre verdenskrig. Denne er å finne i Vestfoldarkivet.

Svein Thorstein (1945–2013) var født og oppvokst i Brunlanes, og allerede tidlig i ungdomsårene begynte han å interessere seg for eldre norske blankvåpen. Utover på 1970-tallet ble hobbyen utvidet til å omfatte også uniformer, ammunisjon og antikviteter, og etter hvert spesielt utstyr, foto og dokumenter knyttet til «gutta på skauen».

Svein bygde opp en flott og unik samling knyttet til hjemmestyrkene. Han var også tilknyttet Vestfold Fylkesmuseum (som det het da) i forbindelse med den store krigsutstillingen i 1995. Også kona, Reidun, var en ivrig samler, og sammen drev de Stavern Antikk, selv om Svein jobbet fullt i teknologi-industrien med jobb i NEBB.

Etter Sveins død tok hans nære venn Rune Sørlie kontakt med familien med forslag om at samlingen burde avleveres til Vestfoldarkivet. Datteren Heidi tok forslaget opp med familien, og i november 2020 ble samlingen avlevert hit.

Om samlingen

Samlingen består blant annet av Fama-rapportens originaleksemplar nr. 1, som hadde tilhørt Milorg-leder Josef Haraldsen, uniformer fra amerikanske flygere som falt ned i Brunlanes april 1945, en rekke dokumenter og foto, materiale tilknyttet sabotasje og slipp, unikt filmmateriale fra frigjøringen av Brunlanes og Stavern, armbind, utmerkelser og mye mer.

Se arkivkatalogen på Arkivportalen: A-2517 – Sa 43 – Svein Thorsteins samling

Bildet viser fire håndtegnede kart i farger og ulik størrelse
Håndtegnede kart fra Svein Thorsteins samling, A- 2517. Foto: Heidi Meen, Vestfoldarkivet

Denne teksten sto opprinnelig som notis i ARKIVERT 2021.


 

Bildet viser et gulnet ark med maskinskrift på. Det står: Ja nå står julen for døren atter en gang, og jeg vil gi dere alle mine ønsker om en riktig god nisse jul. Det virker i grunn rolig og fredelig nå, men to karer jeg snakket med forleden sa at de visste tyskerne ville ta en type undergranskning, av vilken art ble det meg ikke fortalt. Min nye stensilator vil bli levert nå snart, og det vil lette mitt arbeide betydelig, både Rolf og Arne vil hente den for meg. Thore.
Hemmelig beskjed fra Thore. Dato, sted og avsender ukjent. Fra Svein Thorsteins samling, A- 2517. Foto: Heidi Meen, Vestfoldarkivet.
Bildet viser et ark med mange tyske ord og setninger ramset opp under hverandre
Fra Svein Thorsteins samling, A- 2517. Foto: Heidi Meen, Vestfoldarkivet