Bernhard Plesanskys historie

Historien om Bernhard opplevelser under og etter krigen er Slottsfjellsmuseets bidrag i markeringen av frigjøringsdagen 8. mai 2020.

Bernhard var jødisk og fikk hjelp til å rømme fra Norge og nazismen i 1942. Han kom seg via Sverige til England hvor han kjempet med de allierte styrkene til krigens slutt.  I 1945 kom Bernhard tilbake til Norge i seierherrenes uniform, men han følte seg ikke som en seierherre.

Bernhard Plesansky  (1924-2012)

Bernhard Plesansky var fra Tønsberg. Han bodde i Adlers gate 25 med mor, far og to yngre søsken. Da andre verdenskrig brøt ut var han 16 år gammel.

Bernhard var jødisk og fikk hjelp til å rømme fra Norge og nazismen i 1942. Han kom seg via Sverige til England hvor han kjempet med de allierte styrkene til krigens slutt.  I 1945 kom Bernhard tilbake til Norge i seierherrenes uniform, men i et intervju med Dagbladet i 1996, kom det fram at han ikke følte seg som en seierherre.

Hele familien hans, moren Rosa, faren Isak, lillesøsteren Mina på 10 år og lillebroren Sem på 8 år, var utryddet.

Tilbake i Tønsberg fant Bernhard familiens hjem og forretning konfiskert og overtatt av andre.

Bernhard prøvde å få tilbake familiens verdier, men fikk høre fra Tilbakeføringskontoret for inndratte formuer, at boet skyldte staten skatter og avgifter.

Da erstatningen endelig ble utbetalt mange år senere var det med en betydelig avkortning av verdiene. Bernard Plesansky bestemte seg for å reise tilbake og bosette seg i England, men han valgte å forbli norsk statsborger livet ut. I England byttet Bernhard navn til Bernard Prydal og startet som kunst og antikvitetshandler.

Minnene fra Tønsberg var mange og sterke og Bernhard bevarte stor takknemlighet overfor alle de som risikerte livet sitt for å hjelpe ham ut av Norge i 1942.

Bernard Prydal døde i 2012 i England, som den siste av de overlevende, 70 år etter deportasjonen av jøder i Tønsberg.

 

Kilder:

  • Dagbladet 14. februar 1996
  • Nilsen, Thomas. (2015) Familiene som forsvant. Liv forlag
  • Bruland, Bjarte (2017). Holocaust i Norge. Oslo: Dreyers forlag
  • Riksarkivet: RA/S-1564/H/Hc/Hcd/L1004. Opptegnelse av varer fra Tønsberg Ekvipering datert 3. november og underskrevet av butikkekspeditør Asbjørn Olsen, revisor Jens Larsen og politibetjent Martin Dybwad
  • Riksarkivet: RA/S-1564/H/Hc/Hcd/L1005, Brev fra Per Helweg i Tilbakeføringskontoret for inndratte formuer til advokat Knut Leinæs datert 15. april 1947

I år er det 75 år siden frigjøringen. Men i år blir dessverre alt annerledes, og vi får ikke anledning til å møte publikum med foredrag, samtaler eller blomsternedleggelser. Men det er all grunn til å markere – og derfor har vi som arbeider med Vestfoldmuseenes formidlingsopplegg «Det angår også deg» utarbeidet et felles program. Hver avdeling som deltar har tatt utgangspunkt i en lokal skjebne eller sted som knytter Holocaust til vårt nærmiljø. Denne ufattelige tragedien skjedde også her hvor vi bor og lever våre liv, og mange fikk ikke oppleve frigjøringsdagen 8. mai 1945.

Dette er vårt bidrag til minne om dem.